הוספת נושא

1

Sunset in Bat Yam, Israel 2011.jpg אני בחופשת ויקי
.  נא לא להשאיר הודעות בדף השיחה משום שלא אקרא אותן