תבנית:אומת

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:אומת/תיעוד.


התבנית נועדה לציין תמונה שהרישיון שלה נבדק.