תבנית:אומת/תיעוד

התבנית נועדה לציין תמונה שהרישיון שלה נבדק.