תבנית:טיפ - הקמת אסם

אסם בוויסקונסין
אסם בוויסקונסין

הקמת אסם היא כינוי להתארגנות של מספר ויקיפדים למטרת ביצוע פעולת תחזוקה טכנית על מספר גדול (אך לא גדול מדי) של ערכים. דוגמאות להקמות אסם שכבר בוצעו:

כדי לארגן הקמת אסם, יש להגדיר היטב את המשימה ולחלק אותה למנות עבודה, כך שוויקיפד ממוצע יוכל להשלים מנת עבודה בכחצי שעה. יש להכריז על הקמת האסם ברבים (במזנון או בלוח המודעות) כדי לעודד אנשים להצטרף למשימה. את הקמת האסם יש לרכז בדף מיוחד לשם מעקב אחר התקדמות הביצוע.

למידע נוסף, ראו כאן.


רשימת הטיפים המלאה