תבנית:טיפ - תבנית שחמט

בעזרת תבניות בוויקיפדיה ניתן לעשות דברים רבים, לפעמים מפתיעים. כך למשל ניתן להציג לוח שחמט בעזרת תבנית:שחמט. אם ברשותכם תיאור הלוח בפורמט FEN, ניתן להשתמש בתבנית:לוח שחמט מ-FEN:

שימוש בתבנית:שחמט
{{שחמט
 |rd| |bd|qd|kd|bd|nd|rd
 | |pd|pd|pd| |pd|pd|pd
 |pd| |nd| | | | | 
 | |bl| | |pd| | | 
 | | | | |pl| | | 
 | | | | | |nl| | 
 |pl|pl|pl|pl| |pl|pl|pl
 |rl|nl|bl|ql|kl| | |rl
|28}}
8 צריח שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 רגלי שחור פרש שחור
5 רץ לבן רגלי שחור
4 רגלי לבן
3 פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
שימוש בתבנית:לוח שחמט מ-FEN
{{לוח שחמט מ-FEN
|fen=r3r1k1/1bqn1p1p/ppnpp1p1/6P1/P2NPP2/2N4R/1PP2QBP/5R1K
}}
ח ז ו ה ד ג ב א
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
ח ז ו ה ד ג ב א

רשימת הטיפים המלאה