תבנית:לטיוטה

{{מועמד להעברה לטיוטה|זמן=יום מקומי}}.חודש מקומי}}.שנה מקומית}}}}

ראו תבנית:מועמד להעברה לטיוטה למידע נוסף.

ראו גם עריכה