תבנית:מפת מיקום מוויקינתונים

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:מפת מיקום מוויקינתונים/תיעוד.


תבנית זו משמשת להוספת מיקום לערכים, כאשר הקואורדינטות מתווספות מוויקינתונים.

{{מפת מיקום מוויקינתונים
|מדינה=
|שם=
|מפורט=
|כותרת=
|תמונה=
|סוג=
|כיוון כתב=
|מפה נוספת=
|ללא פירוט=
|סטייה אופקית=
|סטייה אנכית=
|מוגדלת=
|הסטת פירוט שם1=
|הסטת פירוט אופקי1=
|ללא פירוט נוסף=
|כיוון כתב נוסף=
|סטייה אנכית נוספת=
|הסטת פירוט אנכי1=
|הסטת פירוט שם נוסף1=
|הסטת פירוט אנכי נוסף1=
|הסטת פירוט אופקי נוסף1=
|יישור=
|רוחב תצוגה=
|אנכי=
|גודל כתב=
|הסטת פירוט שם2=
|הסטת פירוט אנכי2=
|הסטת פירוט אופקי2=
|הסטת פירוט שם3=
|הסטת פירוט אנכי3=
|הסטת פירוט אופקי3=
|תמונה נוספת=
|רוחב תצוגה נוסף=
|גודל כתב נוסף=
|הסטת פירוט שם נוסף2=
|הסטת פירוט אנכי נוסף2=
|הסטת פירוט אופקי נוסף2=
|הסטת פירוט שם נוסף3=
|הסטת פירוט אנכי נוסף3=
|הסטת פירוט אופקי נוסף3=
|סוג נוסף=
|סטייה אופקית נוספת=
|מקרא=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

פרמטריםעריכה

הפרמטרים של התבנית הזו זהים לפרמטרים של {{מפת מיקום}}, תוכלו לקרוא הסבר עליהם בדף התבנית.

מקרים מיוחדיםעריכה

  • לונדון – אם אתם רוצים להוסיף מפה לערך העוסק בלונדון השתמשו ב{{מיקום מפורט בלונדון}}, התבנית מוסיפה מפת מיקום של לונדון וגם של הרובע המתאים לפי הקואורדינטות. גם תבנית זו מייבאת את הקואורדינטות מוויקינתונים.
  • קואורדינטות לא קיימות בוויקינתונים – כאשר לא קיימות קואורדינטות בוויקינתונים, ייווצרו שגיאות בתבנית:
    • עבור {{מפת מיקום}}, תופיע שגיאה "הפרמטרים אורך או רוחב אינם בגבולות מפה זו"
    • אם קורה לכם דבר כזה, פשוט תוסיפו את הקואורדינטות לוויקינתונים
    • או – (פחות מומלץ) שתשתמשו ישירות בתבנית הרגילה, כלומר ב{{מיקום מפורט בישראל}} או {{מפת מיקום}}

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
מדינהמדינה 1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מפורטמפורט

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כותרתכותרת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תמונהתמונה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סוגסוג

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כיוון כתבכיוון כתב

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מפה נוספתמפה נוספת 2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
ללא פירוטללא פירוט

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סטייה אופקיתסטייה אופקית

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סטייה אנכיתסטייה אנכית

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מוגדלתמוגדלת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט שם1הסטת פירוט שם1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אופקי1הסטת פירוט אופקי1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
ללא פירוט נוסףללא פירוט נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כיוון כתב נוסףכיוון כתב נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סטייה אנכית נוספתסטייה אנכית נוספת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אנכי1הסטת פירוט אנכי1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט שם נוסף1הסטת פירוט שם נוסף1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אנכי נוסף1הסטת פירוט אנכי נוסף1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אופקי נוסף1הסטת פירוט אופקי נוסף1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
יישוריישור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
רוחב תצוגהרוחב תצוגה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אנכיאנכי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גודל כתבגודל כתב

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט שם2הסטת פירוט שם2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אנכי2הסטת פירוט אנכי2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אופקי2הסטת פירוט אופקי2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט שם3הסטת פירוט שם3

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אנכי3הסטת פירוט אנכי3

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אופקי3הסטת פירוט אופקי3

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תמונה נוספתתמונה נוספת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
רוחב תצוגה נוסףרוחב תצוגה נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גודל כתב נוסףגודל כתב נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט שם נוסף2הסטת פירוט שם נוסף2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אנכי נוסף2הסטת פירוט אנכי נוסף2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אופקי נוסף2הסטת פירוט אופקי נוסף2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט שם נוסף3הסטת פירוט שם נוסף3

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אנכי נוסף3הסטת פירוט אנכי נוסף3

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הסטת פירוט אופקי נוסף3הסטת פירוט אופקי נוסף3

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סוג נוסףסוג נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סטייה אופקית נוספתסטייה אופקית נוספת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מקראמקרא

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש