תבנית:משתמש שומר תורה ומצוות

משתמש זה הוא יהודי שומר תורה ומצוות, ומקפיד על ההלכה, קלה כחמורה.