תבנית:נימוס

היו מנומסים נימוס

אופן השימוש בתבניתעריכה

{{נימוס}}

תוצאה: היו מנומסים נימוס