תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:סוג דגל/תיעוד.


תבנית סוג דגל הינה תבנית עזר הנועדה לפישוט השימוש בסימונים וקסילולוגיים בוויקיפדיה העברית.

אופן שימוש

{{סוג דגל|סוג הדגל בהתאם לטבלה מטה|סימון להוספת תיאור מילולי (אופציונלי)}}

פרמטרים:

  • סוג הדגל: פרמטר חובה המציין את הסוג דגל שיוצג, מתוך רשימת סוגי הדגלים הסגורה.
  • גודל: פרמטר רשות להגדרת גודל התצוגה של הסימון (גודל ברירת מחדל - 23 פיקסלים)
  • סימון להוספת תיאור מילולי: פרמטר רשות שיציג את התיאור המילולי משמאל לסמל (יש לכתוב "+")

מבנה הסימון

ערך מורחב – וקסילולוגיה#שיטת זיהוי דגלים
סוג השימוש צבאי ציבורי פרטי
יבשתי דגל צבאי דגל מדיני דגל אזרחי
ימי דגל הצי הצבאי דגל הצי המדיני דגל הצי האזרחי

סימונים לפי סוג הדגל

קוד ויקי סוג הדגל תוצאה קוד ויקי סוג הדגל תוצאה
{{סוג דגל|100000}} דגל אזרחי דגל אזרחי {{סוג דגל|111000}} דגל לאומי דגל לאומי
{{סוג דגל|010000}} דגל מדיני דגל מדיני {{סוג דגל|000111}} דגל ימי לאומי דגל ימי לאומי
{{סוג דגל|001000}} דגל צבאי דגל צבאי {{סוג דגל|011001}} דגל מדיני וצבאי, דגל הצי הצבאי דגל מדיני וצבאי, דגל הצי הצבאי
{{סוג דגל|000100}} דגל הצי האזרחי דגל הצי האזרחי {{סוג דגל|010101}} דגל מדיני, דגל הצי האזרחי והצבאי דגל מדיני, דגל הצי האזרחי והצבאי
{{סוג דגל|000010}} דגל הצי המדיני דגל הצי המדיני {{סוג דגל|110110}} דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי המדיני והאזרחי דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי המדיני והאזרחי
{{סוג דגל|000001}} דגל הצי הצבאי דגל הצי הצבאי {{סוג דגל|011011}} דגל מדיני וצבאי, דגל הצי המדיני והצבאי דגל מדיני וצבאי, דגל הצי המדיני והצבאי
{{סוג דגל|110000}} דגל מדיני ואזרחי דגל מדיני ואזרחי {{סוג דגל|111100}} דגל לאומי, דגל הצי האזרחי דגל לאומי, דגל הצי האזרחי
{{סוג דגל|011000}} דגל מדיני וצבאי דגל מדיני וצבאי {{סוג דגל|111010}} דגל לאומי, דגל הצי המדיני דגל לאומי, דגל הצי המדיני
{{סוג דגל|000110}} דגל הצי האזרחי והמדיני דגל הצי האזרחי והמדיני {{סוג דגל|111110}} דגל לאומי, דגל הצי האזרחי והמדיני דגל לאומי, דגל הצי האזרחי והמדיני
{{סוג דגל|000011}} דגל הצי המדיני והצבאי דגל הצי המדיני והצבאי {{סוג דגל|111011}} דגל לאומי, דגל הצי המדיני והצבאי דגל לאומי, דגל הצי המדיני והצבאי
{{סוג דגל|100100}} דגל אזרחי, דגל הצי האזרחי דגל אזרחי, דגל הצי האזרחי {{סוג דגל|011111}} דגל מדיני וצבאי, דגל ימי לאומי דגל מדיני וצבאי, דגל ימי לאומי
{{סוג דגל|010010}} דגל מדיני, דגל הצי המדיני דגל מדיני, דגל הצי המדיני {{סוג דגל|110111}} דגל אזרחי ומדיני, דגל ימי לאומי דגל אזרחי ומדיני, דגל ימי לאומי
{{סוג דגל|001001}} דגל צבאי, דגל הצי הצבאי דגל צבאי, דגל הצי הצבאי {{סוג דגל|111111}} דגל לאומי ודגל ימי לאומי דגל לאומי ודגל ימי לאומי
{{סוג דגל|000101}} דגל הצי האזרחי והצבאי דגל הצי האזרחי והצבאי {{סוג דגל|100001}} דגל אזרחי, דגל הצי הצבאי דגל אזרחי, דגל הצי הצבאי
{{סוג דגל|100010}} דגל אזרחי, דגל הצי המדיני דגל אזרחי, דגל הצי המדיני {{סוג דגל|100011}} דגל אזרחי, דגל הצי המדיני והצבאי דגל אזרחי, דגל הצי המדיני והצבאי
{{סוג דגל|100101}} דגל אזרחי, דגל הצי האזרחי והצבאי דגל אזרחי, דגל הצי האזרחי והצבאי {{סוג דגל|100110}} דגל אזרחי, דגל הצי האזרחי והמדיני דגל אזרחי, דגל הצי האזרחי והמדיני
{{סוג דגל|100111}} דגל אזרחי, דגל ימי לאומי דגל אזרחי, דגל ימי לאומי {{סוג דגל|101000}} דגל אזרחי וצבאי דגל אזרחי וצבאי
{{סוג דגל|101001}} דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי הצבאי דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי הצבאי {{סוג דגל|101010}} דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי המדיני דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי המדיני
{{סוג דגל|101011}} דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי המדיני והצבאי דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי המדיני והצבאי {{סוג דגל|101100}} דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי האזרחי דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי האזרחי
{{סוג דגל|101101}} דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי האזרחי והצבאי דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי האזרחי והצבאי {{סוג דגל|101110}} דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי האזרחי והמדיני דגל אזרחי וצבאי, דגל הצי האזרחי והמדיני
{{סוג דגל|101111}} דגל אזרחי וצבאי, דגל ימי לאומי דגל אזרחי וצבאי, דגל ימי לאומי {{סוג דגל|110001}} דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי הצבאי דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי הצבאי
{{סוג דגל|110010}} דגל מדיני ואזרחי, דגל הצי המדיני דגל מדיני ואזרחי, דגל הצי המדיני {{סוג דגל|110011}} דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי המדיני והצבאי דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי המדיני והצבאי
{{סוג דגל|110100}} דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי האזרחי דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי האזרחי {{סוג דגל|110101}} דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי האזרחי והצבאי דגל אזרחי ומדיני, דגל הצי האזרחי והצבאי
{{סוג דגל|010001}} דגל מדיני, דגל הצי הצבאי דגל מדיני, דגל הצי הצבאי {{סוג דגל|010011}} דגל מדיני, דגל הצי המדיני והצבאי דגל מדיני, דגל הצי המדיני והצבאי
{{סוג דגל|010100}} דגל מדיני, דגל הצי האזרחי דגל מדיני, דגל הצי האזרחי {{סוג דגל|010110}} דגל מדיני, דגל הצי האזרחי והמדיני דגל מדיני, דגל הצי האזרחי והמדיני
{{סוג דגל|010111}} דגל מדיני, דגל ימי לאומי דגל מדיני, דגל ימי לאומי {{סוג דגל|011010}} דגל צבאי ומדיני, דגל הצי המדיני דגל צבאי ומדיני, דגל הצי המדיני
{{סוג דגל|011100}} דגל מדיני וצבאי, דגל הצי האזרחי דגל מדיני וצבאי, דגל הצי האזרחי {{סוג דגל|011101}} דגל מדיני וצבאי, דגל הצי האזרחי והצבאי דגל מדיני וצבאי, דגל הצי האזרחי והצבאי
{{סוג דגל|011110}} דגל צבאי ומדיני, דגל הצי המדיני והצבאי דגל צבאי ומדיני, דגל הצי המדיני והצבאי {{סוג דגל|001010}} דגל צבאי, דגל הצי המדיני דגל צבאי, דגל הצי המדיני
{{סוג דגל|001011}} דגל צבאי, דגל הצי המדיני והצבאי דגל צבאי, דגל הצי המדיני והצבאי {{סוג דגל|001100}} דגל צבאי, דגל הצי האזרחי דגל צבאי, דגל הצי האזרחי
{{סוג דגל|001101}} דגל צבאי, דגל הצי האזרחי והצבאי דגל צבאי, דגל הצי האזרחי והצבאי {{סוג דגל|001110}} דגל צבאי, דגל הצי האזרחי והמדיני דגל צבאי, דגל הצי האזרחי והמדיני
{{סוג דגל|001111}} דגל צבאי, דגל ימי לאומי דגל צבאי, דגל ימי לאומי {{סוג דגל|111001}} דגל לאומי, דגל הצי הצבאי דגל לאומי, דגל הצי הצבאי
{{סוג דגל|111101}} דגל לאומי, דגל הצי האזרחי והצבאי דגל לאומי, דגל הצי האזרחי והצבאי {{סוג דגל|000000}} דגל אחר דגל אחר

מאפייני דגל

קוד ויקי תיאור
{{סוג דגל|רגיל}} דגל רשמי או רגיל, בצדו הקדמי דגל רשמי או רגיל, בצדו הקדמי
{{סוג דגל|הצעה}} עיצוב שהוצע בעבר, אך מעולם לא אומץ באופן רשמי עיצוב שהוצע בעבר, אך מעולם לא אומץ באופן רשמי
{{סוג דגל|משוחזר}} עיצוב משוחזר, על בסיס תצפיות עבר עיצוב משוחזר, על בסיס תצפיות עבר
{{סוג דגל|הופכי}} צדו האחורי של דגל צדו האחורי של דגל
{{סוג דגל|גרסה}} עיצוב מקובל של דגל עיצוב מקובל של דגל
{{סוג דגל|חליפי}} עיצוב חלופי של דגל עיצוב חלופי של דגל
{{סוג דגל|דה פקטו}} עיצוב בפועל של דגל עיצוב בפועל של דגל
{{סוג דגל|דו צידי}} לדגל עיצובים שונים בצדו הקדמי ובצדו האחורי לדגל עיצובים שונים בצדו הקדמי ובצדו האחורי
{{סוג דגל|שמאלי}} צדו הקדמי של הדגל אמור להיתלות לימינו של הצופה צדו הקדמי של הדגל אמור להיתלות לימינו של הצופה
{{סוג דגל|היסטורי}} עיצוב שהיה בשימוש בעבר, אך כיום לא בשימוש עיצוב שהיה בשימוש בעבר, אך כיום לא בשימוש
{{סוג דגל|לא מוכר}} דגל לא מוכר שאינו מייצג באופן רשמי גוף כלשהו דגל לא מוכר שאינו מייצג באופן רשמי גוף כלשהו

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
11

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
22

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גודלגודל

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה