תבנית:סטטיסטיקה עירונית

דמוגרפיה
אוכלוסייה לפי גזעים
האדם הלבן|לבנים: 0%שחורים: 0%אסיאתים: 0%אינדיאנים: 0%מעורבים, פולינזים ואחרים: 100%Circle frame.svg
0.0%היספנים ולטינים (מכל מוצא גזעי)
מבנה המשפחות
אוכלוסייה לפי גילאים
אוכלוסייה לפי מגדר (על כל 100 נשים יש:)
אוכלוסייה לפי הכנסה (דולרים לשנה)
שיעור האוכלוסייה מתחת לקו העוני
הכנסה לפי מגדר ($ בשנה)


להעתקה מהירה

{{סטטיסטיקה עירונית
|לבנים=
|שחורים=
|אסיאתים=
|אינדיאנים=
|היספנים ולטינים=
|מספר משקי בית=
|מספר משפחות עם ילדים=
|אחוז הזוגות הנשואים=
|אחוז האימהות החד הוריות=
|גודלה של משפחה ממוצעת=
|מתחת לגיל 18=
|גילאים 18 - 24=
|גילאים 25 - 44=
|גילאים 45 - 64=
|מעל גיל 65=
|גיל ממוצע=
|יחס הנשים לגברים=
|יחס הנשים לגברים מעל גיל 18=
|הכנסה ממוצעת=
|הכנסה ממוצעת למשפחה=
|הכנסה לנפש=
|שיעור האוכלוסייה מתחת לקו העוני=
|שיעור המשפחות מתחת לקו העוני=
|שיעור האוכלוסייה מתחת לגיל 18 מתחת לקו העוני=
|שיעור האוכלוסייה מעל לגיל 65 מתחת לקו העוני=
|הכנסה ממוצעת לגברים=
|הכנסה ממוצעת לנשים=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

תבנית סטטיסטיקה עירונית היא תבנית בת של תבנית:עיר. ראו הסבר שימוש בתבנית עיר.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
לבניםלבנים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שחוריםשחורים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אסיאתיםאסיאתים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אינדיאניםאינדיאנים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
היספנים ולטיניםהיספנים ולטינים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר משקי ביתמספר משקי בית

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר משפחות עם ילדיםמספר משפחות עם ילדים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אחוז הזוגות הנשואיםאחוז הזוגות הנשואים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אחוז האימהות החד הוריותאחוז האימהות החד הוריות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גודלה של משפחה ממוצעתגודלה של משפחה ממוצעת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מתחת לגיל 18מתחת לגיל 18

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גילאים 18 - 24גילאים 18 - 24

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גילאים 25 - 44גילאים 25 - 44

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גילאים 45 - 64גילאים 45 - 64

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מעל גיל 65מעל גיל 65

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גיל ממוצעגיל ממוצע

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
יחס הנשים לגבריםיחס הנשים לגברים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
יחס הנשים לגברים מעל גיל 18יחס הנשים לגברים מעל גיל 18

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הכנסה ממוצעתהכנסה ממוצעת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הכנסה ממוצעת למשפחההכנסה ממוצעת למשפחה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הכנסה לנפשהכנסה לנפש

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שיעור האוכלוסייה מתחת לקו העונישיעור האוכלוסייה מתחת לקו העוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שיעור המשפחות מתחת לקו העונישיעור המשפחות מתחת לקו העוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שיעור האוכלוסייה מתחת לגיל 18 מתחת לקו העונישיעור האוכלוסייה מתחת לגיל 18 מתחת לקו העוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שיעור האוכלוסייה מעל לגיל 65 מתחת לקו העונישיעור האוכלוסייה מעל לגיל 65 מתחת לקו העוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הכנסה ממוצעת לגבריםהכנסה ממוצעת לגברים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הכנסה ממוצעת לנשיםהכנסה ממוצעת לנשים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש