תבנית:סטטיסטיקה עירונית

תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
דמוגרפיה
אוכלוסייה לפי גזעים
0.0%היספנים ולטינים (מכל מוצא גזעי)
מבנה המשפחות
אוכלוסייה לפי גילאים
אוכלוסייה לפי מגדר (על כל 100 נשים יש:)
אוכלוסייה לפי הכנסה (דולרים לשנה)
שיעור האוכלוסייה מתחת לקו העוני
הכנסה לפי מגדר ($ בשנה)


להעתקה מהירה

{{סטטיסטיקה עירונית
|לבנים=
|שחורים=
|אסיאתים=
|אינדיאנים=
|היספנים ולטינים=
|מספר משקי בית=
|מספר משפחות עם ילדים=
|אחוז הזוגות הנשואים=
|אחוז האימהות החד הוריות=
|גודלה של משפחה ממוצעת=
|מתחת לגיל 18=
|גילאים 18 - 24=
|גילאים 25 - 44=
|גילאים 45 - 64=
|מעל גיל 65=
|גיל ממוצע=
|יחס הנשים לגברים=
|יחס הנשים לגברים מעל גיל 18=
|הכנסה ממוצעת=
|הכנסה ממוצעת למשפחה=
|הכנסה לנפש=
|שיעור האוכלוסייה מתחת לקו העוני=
|שיעור המשפחות מתחת לקו העוני=
|שיעור האוכלוסייה מתחת לגיל 18 מתחת לקו העוני=
|שיעור האוכלוסייה מעל לגיל 65 מתחת לקו העוני=
|הכנסה ממוצעת לגברים=
|הכנסה ממוצעת לנשים=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

תבנית סטטיסטיקה עירונית היא תבנית בת של תבנית:עיר. ראו הסבר שימוש בתבנית עיר.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
לבניםלבנים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שחוריםשחורים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אסיאתיםאסיאתים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אינדיאניםאינדיאנים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
היספנים ולטיניםהיספנים ולטינים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מספר משקי ביתמספר משקי בית

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מספר משפחות עם ילדיםמספר משפחות עם ילדים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אחוז הזוגות הנשואיםאחוז הזוגות הנשואים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אחוז האימהות החד הוריותאחוז האימהות החד הוריות

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גודלה של משפחה ממוצעתגודלה של משפחה ממוצעת

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מתחת לגיל 18מתחת לגיל 18

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גילאים 18 - 24גילאים 18 - 24

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גילאים 25 - 44גילאים 25 - 44

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גילאים 45 - 64גילאים 45 - 64

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מעל גיל 65מעל גיל 65

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גיל ממוצעגיל ממוצע

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
יחס הנשים לגבריםיחס הנשים לגברים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
יחס הנשים לגברים מעל גיל 18יחס הנשים לגברים מעל גיל 18

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הכנסה ממוצעתהכנסה ממוצעת

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הכנסה ממוצעת למשפחההכנסה ממוצעת למשפחה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הכנסה לנפשהכנסה לנפש

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שיעור האוכלוסייה מתחת לקו העונישיעור האוכלוסייה מתחת לקו העוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שיעור המשפחות מתחת לקו העונישיעור המשפחות מתחת לקו העוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שיעור האוכלוסייה מתחת לגיל 18 מתחת לקו העונישיעור האוכלוסייה מתחת לגיל 18 מתחת לקו העוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שיעור האוכלוסייה מעל לגיל 65 מתחת לקו העונישיעור האוכלוסייה מעל לגיל 65 מתחת לקו העוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הכנסה ממוצעת לגבריםהכנסה ממוצעת לגברים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הכנסה ממוצעת לנשיםהכנסה ממוצעת לנשים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה