תבנית:סטטיסטיקה - בוט היישובים


התבנית נועדה לשימוש הבוט בתוך תבניות המשנה של תבניות בוט היישובים.

{{סטטיסטיקה - בוט היישובים|
|תאריך אוכלוסייה=|
|שם=|
|אוכלוסייה=|
|גידול אוכלוסייה=|
|תאריך סטטיסטיקה=|
|סוג היישוב=|
|דירוג חברתי-כלכלי=|
|שנה בגרות=|
|בגרות=|
|שנה שכר=|
|שכר=|
|שכר ארצי=|
}}