תבנית:פורטלים-יוני-23

פורטל היום
יום הולדתו של אלן טיורינג, ממניחי היסודות למדעי המחשב.
פרס טיורינג, שהוא הפרס החשוב ביותר במדעי המחשב, קרוי על-שמו.

פורטל מדעי המחשב הוא שער לכל הנושאים הקשורים במדעי המחשב. ניתן למצוא בו קישורים אל תחומי המשנה של הענף, מושגי יסוד בתחום, מדענים חשובים ועוד.