תבנית:תבנית מידע/אתר מורשת

תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
{{{שם}}}
{{{שם בשפת המקור}}}
אתר מורשת עולמית
[[File:{{{תמונה}}}|220px|{{{כיתוב}}}]]
{{{כיתוב}}}
{{{שם מורשת}}}
האתר הוכרז על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית {{{סוג}}} בשנת [[{{{שנת הכללה}}}]], לפי קריטריונים {{{קריטריונים}}}
כולל {{{כולל}}}
שטח האתר {{{שטח האתר}}}
שטח אזור החיץ {{{שטח אזור החיץ}}}
חלק מתוך {{{חלק מתוך}}}
שנת הרחבה {{{שנת הרחבה}}}
שנים בסיכון {{{שנים בסיכון}}}
הערות {{{הערות}}}

שימוש בתבנית מידע/אתר מורשת

התבנית תבנית מידע/אתר מורשת הינה תבנית עזר המיועדת עבור הצגת אתר מורשת עולמית בתבנית קיימת בתוך פרמטר |מורשת עולמית={{תבנית מידע/אתר מורשת|...}}.
ניתן להציב אותה בתור תבנית עזר בתוך אחת מהתבניות הבאות:

הסבר על הפרמטרים

 • שם: שם האתר. ברירת המחדל הוא שם הערך עצמו. כאשר היא מוצבת כתבנית עזר יש לציין |שם=- ואין צורך להוסיף תמונה או כיתוב אבל צריך להוסיף |שם מורשת=
 • שם מורשת: שם האתר לפי אונסק"ו במידה והוא שונה משם הערך.
 • סוג: תרבותי, טבעי או טבעי ותרבותי לאתר הכולל את שניהם.
 • מספר מזהה: המספר המזהה של אונסק"ו.
 • שנת הכללה: השנה בה הוכלל האתר.
 • שנת ביטול: השנה בה בוטל האתר כאתר מורשת.
 • קריטריונים: בהתאם לקריטריונים.
 • חלק מתוך: חלק מתוך איזה אתר מורשת עולמית הוא (במידה והוא חלק מאתר אחר).
 • שטח האתר: שטח האתר.
 • שטח אזור החיץ: שטח אזור החיץ בין שטח האתר לגבולותיו.
 • הערות: הערות למקרים חריגים.
|מורשת עולמית=
{{תבנית מידע/אתר מורשת
| שם = -
| שם מורשת = 
| שם בשפת המקור = 
| סוג = 
| תמונה = 
| כיתוב = 
| קריטריונים = 
| מספר מזהה = 
| שנת הכללה = 
| הערות = 
| חלק מתוך = 
| שטח האתר = 
| שטח אזור החיץ = 
| ללא קטגוריה = 
}}


שימוש בתבנית באופן עצמאי ללא תבנית עזר

 • ללא ביטול |שם= התבנית שואבת מויקינתונים את השם והתמונה. ניתן להציב אותה באופן הבא:
{{תבנית מידע/אתר מורשת
| שם = 
| שם מורשת = 
| שם בשפת המקור = 
| סוג = 
| תמונה = 
| כיתוב = 
| קריטריונים = 
| מספר מזהה = 
| שנת הכללה = 
| הערות = 
| חלק מתוך = 
| שטח האתר = 
| שטח אזור החיץ = 
| ללא קטגוריה = 
}}


אין תיאור.

[עריכת נתוני תבנית]

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
שםשם

שם האתר אם שונה משם הדף, - לשילוב כתת-תבנית

בלתי־ידועלא חובה
שם מורשתשם מורשת

שם האתר לשילוב כתת-תבנית

בלתי־ידועלא חובה
שם בשפת המקורשם בשפת המקור

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
סוגסוג

קיימים שלושה סיווגים: תרבותי, טבעי או מעורב

בלתי־ידועלא חובה
תמונהתמונה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
כיתובכיתוב

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
קריטריוניםקריטריונים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מספר מזההמספר מזהה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שנת הכללהשנת הכללה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
כוללכולל

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שטח האתרשטח האתר

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שטח אזור החיץשטח אזור החיץ

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
חלק מתוךחלק מתוך

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שנת הרחבהשנת הרחבה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שנים בסיכוןשנים בסיכון

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הערותהערות

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
ללא קטגוריהללא קטגוריה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה