תוכנית

דף פירושונים

תוכנית היא אוסף מסודר של פרטים המשמשים להגשמתה של מטרה מסוימת. להלן רשימה של סוגים נפוצים של תוכניות.


האם התכוונתם ל...