תוקף (מחקר)

תוקף הוא מונח בשיטות מחקר, המסמל את המידה שבה כלי מדידה פורמלי מודד את מה שהוא נועד למדוד במסגרת המחקר, וכן המידה שבה המסקנות והפעולות הננקטות על סמך ההערכה אכן מתאימות ומדויקות. בהתאם לכך, התקפות היא השיקול החשוב ביותר בפיתוח ובשימוש של כלי מדידה או הערכה. זאת במיוחד עבור מקרים שבהם היא משמשת לצורך קבלת החלטות חשובות[1].

התוקף נמדד לצד המהימנות של המחקר.

תהליך התיקוףעריכה

התיקוף הוא תהליך של בניית טיעון מדעי מבוסס, התומך בפרשנות הנתונים המופקים באמצעות כלי המדידה ובפעולות המוצעות בהתבסס עליהם. בנוסף, תהליך התיקוף שולל את כל ההסברים החלופיים והמשתנים המתערבים שיכולים להתקבל על הדעת[1]. משום שתהליך התיקוף נעשה עבור ההיסקים והפעולות המבוססות על הנתונים ולא על כלי המדידה עצמם, יש לתקף כל סוג של שימוש אשר רוצים לעשות בכלי הערכה נתון[1]. כלומר, גם אם נמצא שכלי מסוים תקף עבור מטרה מסוימת אין זה מבטיח שהוא יהיה תקף למטרות אחרות שעבורן ניתן לעשות בו שימוש.

לצורך יצירת התיקוף יש לקבוע באופן ברור את ההיסקים שמעוניינים בהם והפעולות שמבקשים לבצע על סמך הנתונים שיופקו מהכלי. בנוסף, יש לבנות מסגרת תאורטית ברורה שתשמש לקביעת הנחות היסוד או לניסוח השערות[1].

סוגי תוקףעריכה

ישנם מספר סוגי תוקף:

  • תוקף תוכן: המידה שבה התוכן של המבחן משקף ומייצג את כל ההיבטים השונים של תחום ההערכה.
ככל שנדגום יותר מתחום ההערכה – משמע, נכלול יותר שאלות במבחן – הייצוג יהיה טוב יותר. פיתוח קפדני ושיפוט חיצוני יעידו על תוקף התוכן למבחן.
  • תוקף מבנה: מושג שניתן לצפייה אך ורק דרך מערכת של קשרים בין הגדרות תצפיתיות.
קיימים שני סוגים של תוקף מבנה:
  • תוקף מבנה מתכנס (Convergent) – מתאמים גבוהים בין ההגדרות התצפיתיות המודדות את אותו המושג. האם המדדים של ההגדרה התפעולית טובים יחד? אנו נצפה לראות בתוצאות שהמדדים יתנו לנו מתאם גבוה יחד אם אכן הם טובים.
  • תוקף מבנה מבחין (Discriminant) - הגדרות תצפיתיות תהיינה שונות מההגדרות תצפיתיות אחרות המודדות מושג תאורטי אחר. כאן השאלה האם ההגדרה התפעולית גולשת לתופעות נוספות שאינן קשורות, לכן הציפייה כי המתאם יהיה נמוך[2].
  • תוקף חיצוני: מודד את המידה שבה ניתן להכליל את ממצאי המחקר גם מחוץ למעבדה או לתנאים הספציפיים שבהם נערך המחקר.
  • תוקף פנימי: עוסק בעיקר במידה בה המניפולציה (השינוי במשתנה הבלתי תלוי המתופעל) היא זו שגרמה לשינוי הנצפה במשתנה התלוי, ולא גורמים חיצוניים.

הקשר בין תוקף למהימנותעריכה

המשמעות של כלי מחקר אשר אינו מהימן, היא שהוא אינו מודד תכונה יציבה. על מנת שכלי ימדוד את מה שהוא אמור למדוד, עליו למדוד תכונה יציבה. מכאן נובע כי מהימנות מהווה תנאי הכרחי לתוקף. עם זאת, אם מבחן הוא מהימן, תוצאותיו לא בהכרח גם תקפות. ייתכן למשל כי כלי ימדוד תכונה יציבה אך היא אינה התכונה המבוקשת.

ראו גםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ 1 2 3 4 מנוחה בירנבוים (1997). חלופות בהערכת הישגים. רעננה: רמות.
  2. ^ Campbell, D. T. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. (56). Psychological Bulletin. pp. 81–105