האם התכוונתם ל...

תזמון הוא קביעת סדר הזמנים לביצועה של סדרת פעולות הנחוצה להשלמתה של משימה: