אוניברסליות (תורת הקטגוריות)

(הופנה מהדף תכונה אוניברסלית)

בתורת הקטגוריות, אוניברסליות היא תכונה של אובייקטים כלליים במסגרת קטגוריה נתונה, שממנה נובע שהם מייצגים משפחה רחבה של אובייקטים. למינוח זה שימושים רבים בתחומים שונים במתמטיקה, כמו אלגברה, טופולוגיה אלגברית ועוד. במקרים רבים ההצדקה לקיומה של בניה מתמטית היא בכך שהיא מספקת אובייקט אוניברסלי.

הגדרה פורמליתעריכה

יהיו   קטגוריות נתונות. יהי   פונקטור ו-  אובייקט של  .

מורפיזם התחלתי מ-  ל-  הוא זוג   כאשר   אובייקט של   ו-  מורפיזם ב- , כך שמתקיימת תכונת ההתחלתיות: לכל אובייקט   ב-  ולכל מורפיזם   קיים ויחיד מורפיזם   כך ש- , כלומר הדיאגרמה הבאה מתחלפת:

 

בדומה, מורפיזם סופי הוא מורפיזם דואלי לקודם: זהו אובייקט סופי מ-  ל- , כלומר זוג   כאשר   אובייקט של   ו-  מורפיזם ב- , כך שמתקיימת התכונת הסופיות: לכל אובייקט   ב-  ולכל מורפיזם   קיים ויחיד מורפיזם   כך ש- , כלומר:

 

מורפיזם אוניברסלי הוא בהגדרה אחת משתי הבניות לעיל, ואוניברסליות היא אחת מהתכונות (ההתחלתית או הסופית) בהתאם. בהתאם לדואליות של המונחים, ניתן להגדיר רק אחד מהם, והשני נובע ישירות על ידי החלפת כיווני החצים.

קיום ויחידותעריכה

שאלת הקיום, באופן כללי, היא פתוחה - ניתן לנסח בעיות להן לא קיים אובייקט אוניברסלי. לעומת זאת, בהינתן קיום אובייקט  , היחידות (עד כדי איזומורפיזם) מובטחת: אם גם   מקיים את התכונה, ניתן (בהתאם לתכונה) לבנות מורפיזמים בשני הכיוונים:   שהופכים אחד את השני.

כלומר, ברגע שמצאת אובייקט אוניברסלי - הוא יחיד עד כדי איזומורפיזם, ואכן בבניות רבות פשוט מציגים אובייקט שמקיים את הדרישות. יותר מכך, אם נמצא אובייקט 'אחר' המקיים את התכונה, הוא איזומורפי לאובייקט המוכר.

דוגמאותעריכה

ראו גםעריכה