תכנון תשתית תחבורה

יש לערוך ערך זה. הסיבה היא: ויקיזציה.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תכנון תשתית תחבורה הוא תהליך שנועד לתכנן מענה על דרישות התעבורה הקיימות או העתידיות באזור מסוים לזמן נתון. המענה יכול לכלול בניית רחובות חדשים, כבישים, דרכי עפר, דרכים מהירות, מסילות רכבת, קרונועים, שדות תעופה ונמלים באופן כזה שיתאימו לצורכי האוכלוסייה באותו אזור למספר שנים, או לחלופין לסדרי עדיפויות לאומיים, במקרה שהממשל מעדיף לשים דגש על פיתוח אזור מסוים.

תנאים מקדימיםעריכה

בדרך כלל, לפני תכנון תשתית התחבורה בודקים את הנתונים התעבורתיים של האזור הנתון בעבר, כדי לאפיין את הצרכים התחבורתיים הקיימים, או את אלו העשויים להיווצר.

תכנון תשתית תחבורה, יכול להתבצע כדי לפתור בעיה מקומית בוערת, כמו היעדר תחנות רכבת בערים בהן כבר עוברות מסילות ברזל, אבל גם במקרה כזה, ניתן לחקור ולהעריך את מספר הנוסעים הצפוי, כדי לתכנן את גודל התחנות ואת מגרשי החניה הצמודים אליהן.

יר"מ - יחידת רכב מושווהעריכה

על מנת לחשב נפחי תנועה משתמשים ביחידות יר"מ (PCU). נפחי תנועה במודלים של תחבורה מיוצגים ביר"מ על מנת לתרגם את עומסי התחבורה שתורם כל כלי רכב ממונע הנע בדרך.

מכונית פרטית נחשבת כ 1 יר"מ, אופנוע 0.8, משאית 1.8, אוטובוס 1.6, אוטובוס מפרקי 2 יר"מ וכדומה.

אפיון סוג התשתיתעריכה

לאחר הערכת היקפי התעבורה הדרושים, ניתן להעריך מה סוג התחבורה המתאים לענות על צורכי התעבורה. באזורים בהם האוכלוסייה דלילה ומפוזרת יתאימו דרכים למכוניות פרטיות. באזורים עירוניים צפופים בעלי רחובות עמוסים ופקוקים יש צורך ברכבות תחתיות ובשבילים לאופניים. באזורים הרריים וקשים למעבר יש לקחת בחשבון בנייה של מערכות גשרים לכבישים ולמסילות ברזל ולהסתמך גם על תחבורה אווירית ובמקומות משופעים בנהרות ובאגמים תיתכן תחבורה באמצעות דוברות ומעבורות.

בדיקת עתודות הקרקע לתשתית התחבורהעריכה

לאחר אפיון סוג התחבורה המתאים לצורכי התעבורה, יש לבדוק את האפשרויות המקומיות להקמת התשתית. לעיתים יש צורך לרכוש מגרשים ושדות מבעלים פרטיים כדי לסלול דרכים או לבנות מסילות ברזל. יש אפשרות גם להרוס דרכים מיושנות כדי לפנות דרך לפתרונות תחבורה מתקדמים ולפעמים יש לפנות או להעתיק מבנים קיימים כדי לאפשר את ביצוע התשתית המתוכננת.

תכנון תשתית התחבורהעריכה

תכנון תשתית התחבורה מתבצע לפי התקנים הייחודיים לכל סוג תחבורה באותה המדינה ובאותו האזור. בתכנון מסילות ברזל יש להקפיד שהמסילה המתוכננת לא תהיה מפותלת מדי. דרכים לאופניים ולגלגיליות צריכות להיות מישוריות או בעלות שיפוע מתון. מנהרות צריכות לעמוד בעומסי האדמה שמעליהן ובעומסי רעידות אדמה וגם צריכות להיות מאווררות כדי לא לסכן את הנוסעים בתוכן. שדות תעופה בעלי נפח תחבורה גדול צריכים להיות מרוחקים מאזורי מגורים ובה בשעה צריכים להיות נגישים לריכוזי האוכלוסייה באמצעות אמצעי תחבורה קרקעיים.

ט.מ.י. - טבלת מטריצת ביקושיםעריכה

כחלק מהתכנון נעזרים בטבלת מטריצת ביקושים, זו טבלה המונה מספר נסיעות בין אזורי התנועה השונים, יש מספר מטריצות על פי סוג התנועה ובהן:

  • נסיעה מהבית למטרת עבודה
  • נסיעה מהבית למטרת קניות
  • נסיעה מהבת למטרת חינוך
  • נסיעה מהבית לצרכים אחרים
  • נסיעה שאינה מהבית

ראו גםעריכה