תוכנית מתאר ארצית 23 או תמ"א 23 למסילות הברזל, עוסקת בהתווית רשת המסילות הארצית ושריון עתודות קרקע לבניית מסילות נוספות בעתיד.

התכנית אושרה בהחלטת ממשלה 1675 ב-15 ביוני 1986.

מטרות התכניתעריכה

התכנית נועדה להתוות את רשת מסילות הברזל הארצית, וכן לקבוע כללים הנוגעים לעריכת תוכניות למסילות ברזל, בנוסף עוסקת התכנית במניעת מפגעים ושמירת הנוף, הגדרת ותחימת סטיות מותרות, וניצול יעיל של קרקע על-ידי איחוד של מערכות תשתיות.

עיקרי נושאי הוראות התכניתעריכה

  • מניעת מפגעים סביבתיים - רק לאחר שיינקטו הצעדים הדרושים לשיקום הנוף שנפגע כתוצאה מבניית המסילה, תורשה מסילת הברזל להתחיל בפעילותה.
  • הגדרה של רוחב רצועה מתוכננת ומרחק בין קו הבניין וציר הרצועה המתוכננת - יתקיימו על פי תוכנית המיתאר המקומית או כפי שסומן בתוכנית מפורטת אחרת.
  • לא יינתן היתר בנייה ברצועה המתוכננת ובתחום עד קו הבניין, מלבד מתקנים ספציפיים שכלולים בהגדרות התכנית.

עדכון ושינוייםעריכה

מיום אישור התכנית, נערכו שינויים רבים שנבעו מהצורך בעדכון והוספת תוואים חדשים לרשת מסילות הברזל הארצית.

בין השינויים שנעשו לטובת מערכת מסילות הברזל במחוז מרכז, דרום וצפון שונו המסילות הבאות:

לחלק מתוואי המסילה שאושרו במסגרת תמ"א 23, נערך תכנון מפורט במסגרת תוכניות לתשתית לאומית ותוכניות מחוזיות חלקיות.

השינוי המהותי בהוראות התכנית חל בתמ"א 23 'שינוי מס' 9', והוא מתייחס להמרת הגדרות מסילות הברזל.[1]

לקריאה נוספתעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ שינוי מספר 9 בהוראות תכנית, באתר רשות מקרקעי ישראל