תקשורת קווית

תקשורת קווית היא תקשורת שבמסגרתה המידע (קול, תמונה, נתונים) עובר בין הצדדים המתקשרים באמצעות כבל היוצר קו תקשורת ביניהם: תיל נחושת, כבל קואקסיאלי, סיב אופטי וכדומה. מושג זה ניצב כנגד דרך התקשורת המשלימה אותו, תקשורת אלחוטית, המתבצעת ללא חיבור בקו תקשורת.

פריסת קו תקשורת אופטי בארצות הברית

שימוש בתקשורת קווית מצריך פריסה של קווי תקשורת. פריסה זו נעשית ברשת מקומית (בבניין מסוים או בקמפוס מסוים) או ברשת אזורית, המצריכה לעיתים פריסת כבל תקשורת תת-ימי המחבר בין יבשות שונות.

בתחילת דרכה של התקשורת האלקטרונית, היא פעלה בתקשורת קווית בלבד, בטלגרף, בטלפון וכדומה. לאחר מכן פותחה תקשורת אלחוטית בגלי רדיו. שתי דרכי התקשורת מתקיימות זו בצד זו:

פעמים רבות מתקיים שילוב של שתי דרכי התקשורת באותה שיחה. דוגמאות:

  • שיחת טלפון בין יבשתית, שחלקה נעשה בתקשורת קווית וחלקה בתקשורת אלחוטית באמצעות לוויין תקשורת
  • טלפון אלחוטי ביתי, שבו הקשר בין המטלפן לעמדת הבסיס שבביתו נעשה בתקשורת אלחוטית, והקשר מעמדת הבסיס למרכזייה נעשה בתקשורת קווית.
  • שיחה מטלפון קווי לטלפון סלולרי.

קישורים חיצוניים עריכה