תשואה

מושג בכלכלה

תשֹואה בכלכלה, היא היחס בין שווי השקעה בנקודות זמן שונות. השינוי בערך ההשקעה יכול לנבוע ממקורות שונים. לדוגמה, מריבית, רווח נקי מעסק, רווח הון וכו'.

על פי רוב, תשואה תוצג באחוזים, מכיוון שהיא מייצגת את מדרגת השינוי לאורך זמן, ולכן אין טעם להציג מספר נקי שהוא נכון פר נקודה ולא מהווה בהכרח את אחוז השינוי.

נתון התשואה לא יצביע על אורך תקופת ההשקעה, אך נהוג להציג תשואה שנתית.

חישוב התשואה

עריכה

חישוב התשואה באופן מתמטי פורמלי יהיה בצורה הבאה: נסמן את שווי ההשקעה בהווה ב-  . נסמן את שווי ההשקעה בנקודת הייחוס בעבר (ברוב המקרים שנה לפני) ב-  . הנוסחא לחישוב התשואה היא:  

חישוב התשואה לאחר מסים יהיה בצורה הבאה: נסמן את התשואה ללא מיסים ב-  . כעת נסמן את אחוז המס ב-  . הנוסחא לחישוב התשואה לאחר מס היא:

 

למשל, נניח כי על תשואה של עשרה אחוזים מוטל מס של עשרים אחוזים. הצבה בנוסחא נותנת:

 

כלומר, התשואה אחרי מיסים היא שמונה אחוזים.

באופן מעשי, חישוב התשואה יכול להעשות בצורות רבות. ניתן לשקלל פרמטרים נוספים (בנוסף למיסים); ניתן למשל לשקלל ריבית, עמלות, ירידת ערך הכסף ועוד.

חברות רבות ישנו את צורת החישוב על פי הגוף אשר אמור לקבל את הדו"ח על התשואה. אם התשואה תוצג למס הכנסה, יהיה החישוב לרוב שונה מאשר אם התשואה תוצג ללקוחות או משקיעים. השוני בחישוב נובע מהאינטרס המשתנה בהצגה לגופים שונים.

קישורים חיצוניים

עריכה