14 מילים

"14 מילים" הקרוי גם "14/88" (באנגלית: Fourteen Words) הוא שמו של המשפט "We must secure the existence of our people and a future for White Children" (תרגום לעברית: "אנו מחויבים להבטיח את המשך קיומם של אנשינו, ועתיד עבור ילדים לבנים"), אשר זוכה לשימוש תדיר על ידי קבוצות גזעניות שונות הדוגלות בעליונות לבנה (white supremacy). השם ניתן למשפט משום שהוא מכיל 14 מילים. המונח עשוי להצביע גם על המשפט: "Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth" (תרגום לעברית: "מאחר שהיופי של האישה הארית הלבנה אסור שיעלם מהעולם"), אשר אף הוא כולל 14 מילים.

מקור המונחעריכה

שני המונחים נטבעו לראשונה על ידי דייוויד ליין, טרוריסט מורשע ופעיל מרכזי בארגון העליונות הלבנה המכונה "המסדר" (The Order) שפעל בארצות הברית. המונח הראשון מבין השניים, שהוא המוכר יותר, מתבסס על הצהרה הכוללת 88 מילים, אשר נטבעה במקור על ידי אדולף היטלר בכרך הראשון, פרק השמיני, בחיבורו מיין קאמפף:

"What we must fight for is to safeguard the existence and reproduction of our race and our people, the sustenance of our children and the purity of our blood, the freedom and independence of the fatherland, so that our people may mature for the fulfillment of the mission allotted it by the creator of the universe. Every thought and every idea, every doctrine and all knowledge, must serve this purpose. And everything must be examined from this point of view and used or rejected according to its utility"

"מה שעלינו להילחם עבורו, זה ההגנה על הקיום ועל ההמשכיות של הגזע שלנו ושל עמנו, קיומם של הילדים שלנו והטוהר של דמנו, החופש והעצמאות של מולדתנו, כך שאנשינו יוכלו להבשיל לצורך מילוי משימתם אשר הוקצתה על ידי בורא עולמנו. כל מחשבה וכל רעיון, כל תורה וכל הידע, חייבים לשרת מטרה זו. וכל דבר חייב להיבחן מנקודת מבט זו ולהיות מאומץ או להידחות על פי תועלתו"

קבוצות נאו-נאציות שונות מרבות להשתמש בשילוב המספר 14 יחד עם המספר 88, וזאת בין היתר כ-14/88, או כ-1488. כמו כן, הספרה 8 מתייחסת גם לאות השמינית במסגרת האלפבית האנגלי (האות H), ומשכך השילוב 88 (HH) מתייחס גם למונח "Heil Hitler" (הייל היטלר).

המונח זוכה לתפוצה רחבה ברשת האינטרנט, ובדגש על אתרי גזענות ועליונות לבנה למיניהם.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה