H

אות באלפבית הלטיני
המונח "H" מפנה לכאן. לערך העוסק בפירוש אחר, ראו H (פירושונים).

האות H היא האות השמינית באלפבית הלטיני, נהגית כ"ה" עיצורית, כלומר עיצור סדקי, חוכך, אטום (/IPA: /h).

Hh
Hh
Hh
אלפבית לטיני
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

ייצוגים נוספיםעריכה

 
דגל הקוד הבינלאומי של האות H.

באלפבית פונטי מיוצגת האות על ידי המילה "הוטל" (Hotel)

ב-ASCII מיוצגת האות על ידי 72 (H) ו-104 (h).

בקוד מורס האות מיוצגת על ידי ארבע נקודות: · · · ·

בכתב ברייל:

 

התפתחות האות Hעריכה

           
מחתה פרוטו שמית חת פיניקית אטא יוונית H אטרוסקית (שתי גרסאות) H לטינית

משמעויות נוספות של האות Hעריכה

קישורים חיצונייםעריכה