H

אות באלפבית הלטיני
המונח "H" מפנה לכאן. לערך העוסק בפירוש אחר, ראו H (פירושונים).

האות H היא האות השמינית באלפבית הלטיני. נהגית כ"ה" עיצורית, כלומר עיצור סדקי, חוכך, אטום (/IPA: /h). מקורה באות היוונית אטא (Η), ומקורה של זו באות הפיניקית שממנה התגלגלה גם האות העברית חי"ת.

Hh
Hh
Hh
אלפבית לטיני
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

ייצוגים נוספים עריכה

 
דגל הקוד הבינלאומי של האות H.

באלפבית פונטי מיוצגת האות על ידי המילה "הוטל" (Hotel)

ב-ASCII מיוצגת האות על ידי 72 (H) ו-104 (h).

בקוד מורס האות מיוצגת על ידי ארבע נקודות: · · · ·

בכתב ברייל:

 

התפתחות האות H עריכה

           
מחתה פרוטו שמית חת פיניקית אטא יוונית H אטרוסקית (שתי גרסאות) H לטינית

משמעויות נוספות של האות H עריכה

קישורים חיצוניים עריכה