4Q111 (נקראת גם 4QLam[1]) היא מגילה, שנמצאה במערה מספר 4 בקומראן המכילה חלק ממגילת איכה. הוא מכיל חלק קטן מהמגילה שבידינו ועם זאת הוא הקטע הכי שלם מכל קטעי מגילת איכה שנתגלו במערות קומראן. המגילה כתובה בכתב חשמונאי מאוחר, והיא מתוארכת לטווח שבין שלהי המאה הראשונה לפני הספירה ועד למאה הראשונה לספירה.

תיאור כללי עריכה

המגילה נתגלתה עם אוסף הפרגמנטים הגדול שהתגלה במערה מספר 4 בשנת 1952. במגילה 3 טורים מקוטעים ועוד קטע זעיר נוסף. הקטע הראשון מתחיל באמצע הפסוק הראשון – [הייתה כא]למנה רבתי בגוים שר[תי במדינות]. קטע זה מתחיל בתחילת הטור של המגילה, ומכאן מסיקים שהפסוק הראשון התחיל בטור הקודם בסופו. ייתכן שתחילת הטור הקודם היה ריק, או שנכתבה בו כותרת הספר או שנכתב בו סוף הספר הקודם. ייתכן שמדובר בהמשך לספר ירמיהו שיש משערים שמגילת איכה היא המשך אליו. קטע זה ממשיך עד פסוק 6 בפרק א'.

הטור השני – מכיל פסוקים 6 עד 10 מפרק א'.

הטור השלישי – מכיל מפסוק 10 עד 16 בפרק א'.

קטע זעיר נוסף מכיל חלק מפרק ב' פסוק 5 - "]בלע כל ארמנת[.

נוסח המגילה עריכה

במגילה זו שינויים רבים מנוסח המסורה. רוב השינויים הם שינויי כתיב, וכמקובל במגילות מקומראן הכתיב הוא שונה ומלא. כיא = כי, כול = כל, יבואו = יבאו וכו'.

כמה שינויים בולטים:

1) פרק א פסוק 7 = 'שחקו על משבתה'. משבתה – מילה יחידאית במקרא שפירושה לא ברור לגמרי. במגילה – 'שחקו על [כו]ל משבריה'. כך גם בתרגום הפשיטתא – 'וגחכו על תברהּ'.
2) פרק א פסוק 8 – "על כן לנידה היתה" בנוסח המסורה, מפורש או כרמז לטומאת נידה, דהיינו קשור להשפלה מינית, או מלשון נדודים. במגילה הנוסח 'לנוד היתה' – שפירושו אכן מלשון נדודים.
3) פרק א פסוק 17 ('פרשה ציון בידיה') קודם במגילה לפסוק 16 בנוסח המסורה ('על אלה עיני בוכיה'). כך האות פ"א קודמת את האות עי"ן בהתאם לכתוב בפרקים ב' ג' ו-ד' במגילת איכה בנוסח המסורה.

לקריאה נוספת עריכה

  • פרנק מור קרוס בתוך ,E. Ulrich et al., Qumran Cave 4.XI: Psalms to Chronicles (DJD XVI ; Oxford : Clarendon, 2000) p. 229-238

הערות שוליים עריכה

  1. ^ 4Q ‏ מסמל מגילה ממערה מס' 4 בקומראן, Lam קיצור של Lamentations (קינות) – שמו הלועזי של ספר איכה