BOC (אפנון)

ערך ללא מקורות
בערך זה אין מקורות ביבליוגרפיים כלל, לא ברור על מה מסתמך הכתוב וייתכן שמדובר במחקר מקורי.

אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

אפנון BOC (ראשי תיבות של: Binary Offset Carrier), מילולית "נשא הזחה בינארית", משמש במערכת גלילאו. הוא אפנון רבועי תת-נשא, כאשר האות מוכפל בנשא מלבני בתדירות השווה או גבוהה לקצב הצ'יפ. לאחר ההכפלה, הספקטרום של האות מחולק לשני חלקים ולכן הוא נקרא גם "split-spectrum modulation".

הרעיון המרכזי מאחורי אפנון BOC הוא להפחית את ההפרעה לאות באפנון BPSK, אשר לה ספקטרום בצורת sinc. לכן אותות מאופננים ב-BPSK, כמו קוד C/A GPS מאופיינים בעצמה המרוכזת סביב התדירות של הגל הנושא, כאשר אפנון BOC (שבשימוש גלילאו) בעלי אנרגיה נמוכה סביב התדירות של הגל הנושא ושתי אונות ספקטרליות במרחק מהגל הנושא כנרמז בשם "ספקטרום כפול".