אוראה ניטרוגן בדם (באנגלית: Blood urea nitrogen) (או "B-U-N") היא בדיקת דם המודדת את ריכוז החנקן בדם בצורת שתנן (אוראה). הבדיקה משמשת לאבחון תפקוד הכליות ומטבוליזם של חלבונים בגוף. השתנן בדם הוא תוצר מטבולי של חלבונים בכבד.

מודל כדור-מקל של שתנן (אוראה)

פיזיולוגיה עריכה

הכבד מיצר שתנן במעגל האוראה כתוצר פסולת המופק בתהליך עיכול חלבונים. ערכים נורמליים של רמות אוריאה ניטרוגן הם בין 7 ל-21 מ"ג ל-100 מ"ל דם.

אבחון עריכה

רמות גבוהות של BUN בדם מעידות בדרך כלל על פינוי לקוי של התוצר על ידי הכליות. רמות גבוהות במיוחד (מעל ל-60 mg/dL) מעידות על כשל כלייתי. פינוי לקוי של אוריאה על ידי הכליה יכול להיווצר עקב התייבשות, הלם או מחלה כרונית של הכליה.

רמות גבוהות של BUN ביחס לרמות נורמליות של קראטינין עשויות להעיד על אספקת דם לקויה לכליות וזאת כאשר לא אובחן כל נזק ברור לכליה. כאשר היחס בין ה-BUN לקראטינין עולה על 20, צבירת התוצרים החנקניים בגוף מוגברת. תופעה זאת נקראת אזוטמיה.

היווצרות מוגברת של BUN נראית במקרים של דימומים כבדים במערכת העיכול העליונה (לדוגמה באולקוס), כאשר תרכובות הניטרוגן נספגות מחדש ביתר מערכת העיכול ומפורקות לשתנן על ידי הכבד. חילוף מטבולי מוגבר של חלבונים כתוצאה מתפריט עשיר בחלבונים יכול, גם כן, להוות סיבה לרמות גבוהות של BUN.

רמות נמוכות של BUN עשויות להצביע על תפקוד לקוי של הכבד וכמו כן על חילוף מטבולי של חלבונים לקוי או חסר. תפריט דל בחלבונים כתוצאה מתזונה לקויה או בתת-תזונה יגרור רמות נמוכות ב-BUN.

קישורים חיצוניים עריכה