CSV

פורמט לשמירת טבלאות כטקסט פשוט

Comma-separated values‏ (CSV) הוא צורה לשמירת טבלאות בטקסט פשוט. בפורמט זה כל רשומה מופרדת באמצעות שבירת שורה וכל רשומה מורכבת משדות המופרדים באמצעות תו מוגדר, כאשר בדרך כלל נעשה שימוש בפסיק או בטאב (פורמט זה נקרא tsv). לכל התאים יש מספר שדות זהה.

פורמט csv נמצא בשימוש נרחב ונתמך על ידי תוכנות רבות ובהן תוכנות גיליון אלקטרוני, בסיסי נתונים ותוכנות מדעיות. בשפות תכנות שונות, כדוגמת R, פייתון, Ruby ו-PHP קיימת תמיכה בספרייה הסטנדרטית המאפשרת לקרוא ולכתוב קובצי csv בקלות. הודות לפשטותו ולתמיכה הרבה בו בתוכנות מגוונות, ובשל מגבלות של פורמטים מסחריים שנתמכים רק בתוכנות מסוימות, משתמשים ב-csv לעיתים כדי להעביר מידע מתוכנה אחת לאחרת.

לא קיים סטנדרט אחיד ל-csv, אך RFC 4180 מגדיר את השימוש הנפוץ ב-csv:

  • שבירת שורה נעשית בצורת CR/LF כאשר שבירת שורה היא אופציונלית בשורה האחרונה
  • השורה הראשונה עשויה להיות כותרת. אין דרך לקבוע האם השורה הראשונה משמשת ככותרת או כרשומת נתונים.
  • כל רשומה צריכה להכיל מספר זהה של שדות
  • כל שדה ניתן לעטוף במירכאות כפולות
  • שדה המכיל תו שמור (מירכאות, פסיק, שבירת שורה) חובה לעטוף במירכאות
  • כאשר יש בתוכן השדה מירכאות, חובה להכפילן

דוגמהעריכה

ניתן לייצג באמצעות קטע CSV טבלה כמו בדוגמה הבאה:

שנה,יצרן,מכונית
1960, אוטוקרס, סוסיתא
1997, פורד,E350

תוצאה:

שנה יצרן מכונית
1960 אוטוקרס סוסיתא
1997 פורד E350