ED50

דאטום

ED50 (ר"ת: European Datum 1950) הוא דאטום שנוצר ב-1950 על מנת שלמערכות השונות ולמדינות השונות תהיה אותה מערכת קואורדינטות, כאחד מלקחי מלחמת העולם השנייה.

בקרבות שנערכו בגבולות בין בלגיה, הולנד וגרמניה במלחמת העולם השנייה, השתתפו צבאות ממדינות שונות ולמדינות אלו לא היו מערכות קואורדינטות זהות, דבר שהקשה את הפניית הכוחות וניהול הקרבות מצד בעלות הברית. בעיה זו הובילה ליצירה של Ed50, דאטום אחיד לכלל אירופה. מערכת זו שימשה את כל מדינות העולם עד לשנות השמונים אז נוצרו דאטומים נוספים כמו WGS84 וGRS80. כיום דאטום זה משמש באירופה, מלבד בריטניה, שוודיה ושווייץ, שלהן מערכות מקומיות. רשת קואורדינטות זו הייתה גם הרשת ששימשה את ברית נאט"ו עד לשנות ה-80.

מערכת ED50 מבוססת על אליפסואיד הייפורד (אנ') משנת 1909, אשר קירובו המרבי לגאואיד (צורתו האמיתית של כדור הארץ) נמצא באירופה. מידותיו של האליפסואיד: מחצית האלכסון הראשי הוא 6,378,388.00 מטר (מסומן a) ושיטוח של 1/297 (מסומן f).

מרכז הרשת של ED50 ממוקם בכנסיית פראואנקירכה שבמינכן.

הפרשים בין ED50 לבין WGS84עריכה

קווי האורך והרוחב של שתי המערכות זהות בצפון מזרח רוסיה. בתנועה דרומה ומזרחה, הקווים של ED50 נעים מהר יותר מקווי WGS 84, כך שבאזור ספרד יש הפרש של 100 מטר ובישראל הפרש של כ-150 מטר כאשר קווי הרשת של ED50 דרומיים יותר מאשר WGS84.

ההפרש בדאטום של רשת UTM בישראל זהה להפרש במערכת הקואורדינטות והוא כ-120 מטר. באירופה אין כמעט סטיה אך באזור קו המשווה יש הפרש של 200 מטר, וזהו ההפרש המקסימלי בין שני הדאטומים.

קישורים חיצונייםעריכה