Hearing Dogs for Deaf People

ארגון צדקה בריטי

Hearing Dogs for Deaf People הוא ארגון צדקה בריטי, העוסק באימון כלבים לשמש כמסייעים לבעלי מוגבלות בשמיעה ולהתריע בפניהם על צלילים המסמלים סכנה או צלילים שימושיים נפוצים. מאז 1982 ועד כה (2021) מסר הארגון כ-2,500 כלבים למוגבלים בשמיעה שנזקקו לשירותיהם.

לוגו הארגון

הארגוןעריכה

הארגון נוסד בשנת 1982 על ידי הווטרינר ברוס פוגל (אנ') וליידי ביאטריס רייט. ב-1986 קיבל מעמד מלא של ארגון צדקה ופתח את מרכז הפעולה שלו באוקספורדשייר. בשנת 1992 החלה אן, הנסיכה המלכותית, לשמש כפטרונית מלכותית של הארגון. במהלך השנים פתח הארגון שני מרכזי פעולה נוספים ברחבי בריטניה. בשנת 2017 התמזג הארגון עם ארגון סיוע אחר למוגבלים בשמיעה - Hearing Link (אנ'), והנסיכה אן משמשת כפטרונית של שניהם.

אימון הכלבים ושירותםעריכה

הארגון מאמן כלבים להתריע בפני בעליהם לקויי השמיעה בדבר צלילים המסמלים סכנה - אזעקת אש או אזעקת עשן. הם מתריעים גם על צלילים של מתקנים שונים - פעמון דלת, שעון מעורר, טיימר של תנור מטבח או מוניטור לתינוק וכן התרעות אס אם אס בטלפון נייד. בנוגע לצלילים שאינם מסמלים סכנה מאומן הכלב להסב את תשומת לב בעליו ולהוביל אותו אל מקור הצליל, אך כשהכלב שומע צליל המסמל סכנה הוא נשכב על הארץ ואיננו מוביל את הבעלים אל מקור הצליל. סיועו של הכלב תורם להפגת תחושת הבידוד מהעולם הסובב אותם שיש לחלק מלקויי השמיעה עקב המוגבלות שלהם.

בצאתם מביתם עוטים הבעלים לכלביהם אפודה קצרה בצבע אדום בורגונדי ועליה לוגו הארגון. אפודה זו מציינת בפני העוברים ושבים שהכלב מסייע בידי מוגבל בשמיעה.

הכלבים מאומנים על ידי מתנדבים במהלך 20 החודשים הראשונים לחייהם. האימון נעשה בשלבים על פי תוכנית סדורה שפותחה על ידי הארגון. לאחר מכן, משמשיגים הכלבים את רמת האימון הנדרשת, נערכת התאמה בינם לבין אדם הנזקק להם. הם נמסרים לשירות בעליהם עד הגיעם לגיל 11. בעליהם רשאי להחזיק בהם לאחר מכן כחיית מחמד.

הארגון מאמן כלבי סיוע בעיקר מגזעי לברדור, פודל, קוקר ספניאל ו-Cockapoo (שהוא הכלאה בין שני האחרונים).

קישורים חיצונייםעריכה