ReFS (ראשי תיבות של: Resilient File System) או Protogon היא מערכת קבצים בפיתוח של מיקרוסופט אשר הופיעה לראשונה עם גרסת מערכת ההפעלה Windows Server 2012 כאשר המטרה המוצהרת היא להחליף כליל בבוא הזמן את מערכת הקבצים הנפוצה NTFS.

ReFS תוכננה לשפר מספר תחומים באופן פעולת NTFS כגון ביטול הצורך ב-chkdsk, טיפול בנתיבים ושמות קבצים גדולים במיוחד, בדיקה אוטומטית של שלמות המידע (data integrity), היא כוללת RAID ומטפלת בכישלונות ברמת דיסק קשיח, תמיכה משופרת ומובנית בוירטואליזציה של דיסקים קשיחים.

המערכת תוכננה במקור עבור השרת (Server 2012) בלבד, עם מחשבה שבעתיד תעבור שינויים והתאמות (שבפועל בוצעו במהרה על ידי חובבי פיתוח מוכשרים) לשוק המשתמשים (Consumer).

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה