STC, ראשי התיבות של Sound Transmission Class הוא דירוג על ידי מספר יחיד המתאר עד כמה מחיצה בבניין מבודדת מעבר של גלי קול.

מספר זה נגזר מבדיקה מיוחדת של מספר תדרים. נתון זה משמש עבור קירות פנימיים, תקרות ורצפות. היעילות של חומרים שונים ניתנת לדירוג על בסיס בדיקה זו, המנצלת את איבוד העוצמה של גל קול בטווח התדרים שבין 125 ל־4000 הרץ. במקרים של שימוש במכשירים כגון Echo Sounder משוכללים ניתן לכוון ערך זה לצורך דיוק מדידת המכשיר. כתוצאה מכך, מדד זה אינו יעיל לתדרים נמוכים. ה־STC יועד בעיקר למדידת התדרים שבטווח התדרים של הקול האנושי. לכן ה־STC אינו מתאים למדידת יכולת בידוד של רעשים מכנים, מוזיקה או רעשים הנוצרים על ידי כלי תחבורה, אשר אינם נמצאים בטוח זה ובעיקר בתחום התדרים הנמוך. אבל בפועל ה־STC אקטואלי יותר בתדר נמוך מאשר נכון באופן תאורטי.

STC מודד בדציבלים את ההפחתה בעוצמת הקול בטווח התדרים הנדון. לדוגמה, אם קול בעל עוצמה של 80 דציבלים יופחת על ידי מחיצה ל־50 דציבלים, אז נאמר שמקדם ה־STC של המחיצה הוא 30 דציבלים.

דוגמאות למדד STC עריכה

לפי השפעה עריכה

ערך STC השפעה
25 דיבור רגיל יכול להיות מובן באופן ברור למדי
30 דיבור חזק יכול להיות מובן היטב
35 דיבור חזק נשמע אבל אינו מובן
42 דיבור חזק נשמע לחשוש
45 נדרש מאמץ כדי לשמוע דיבור חזק
48 דיבורים חזקים מאוד נשמעים בקושי
50 דיבור חזק מאוד אינו נשמע

לפי אמצעי עריכה

ערך STC אמצעי בידוד
36 11 ס"מ עובי, של קיר עם שכבה אחת בכל צד של גבס בעובי 1.5 ס"מ ללא חומר בידוד בין השכבות
45 11 ס"מ עובי של קיר לבנים רגיל
46 קיר מבלוקים של בטון קל בעובי 15 ס"מ, עם שתי שכבות צבע בכל צד
48 קיר בעובי 11 ס"מ בבנייה קלה, מטוייח משני הצדדים
52 קיר בלוקים מבטון בעובי 20 ס"מ, עם שתי שכבות של צבע בכל צד
54 קיר עשוי משתי שכבות של גבס (1.5 ס"מ) בכל צד, ובין כל שכבה 8 ס"מ של צמר סלעים

ראו גם עריכה