VLSI - Very Large Scale Integration הוא תהליך של שילוב מספר רב של רכיבים אלקטרוניים ממוזערים ליצירת מעגל משולב של רכיבים רבים – בעיקר טרנזיסטורים על גבי שבב יחיד. VLSI החל בשנות ה-70 עם התפתחות תעשיית המוליכים למחצה, התקשורת והמחשבים. השם נוצר כהמשך לשמות MSI ,SSI ו-LSI המתארים שילוב נמוך בינוני וגבוה של אינטגרציה. הביטוי כיום מאוד שימושי ונועד לתאר את כל תחום פיתוח השבבים בצד שמות כמו מוליכים למחצה ושבבים. דוגמה נפוצה להתקן VLSI הוא מעבד מיקרו מחשב בו ישנם מיליארדי טרנזיסטורים.

שבב VLSI
שכבות הרכיבים

סוגי רכיביםעריכה

בטכנולוגיית ה-VLSI קיימים מספר תתי-טכנולוגיות ורכיבים. סוגי רכיבים נפוצים:

תהליך התכנוןעריכה

תהליך תכנון רכיבי VLSI הוא מורכב מאוד וכולל שלבים רבים אשר רובם נעזרים בכלי תכנון אוטומטיים CAD ו-EDA והם כוללים:

  • הגדרת תכונות המערכת
  • תכנון ארכיטקטורה
  • אימות פונקציונלי
  • תכן לוגי
  • אימות לוגי
  • תכן מעגלים
  • תכנון פיסי
  • אימות פיסי
  • ייצור
  • בדיקות סופיות

חברות בולטות בתחוםעריכה

בגלל הדינמיות הרבה בתחום חלק מהחברות כבר אינן קיימות, בעיקר כתוצאה של מיזוגים ורכישות. ARM

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה