VSMOW (ראשי תיבות של: Vienna Standard Mean Ocean Water) הוא תקן של מים מזוקקים שהוגדר ב-1968 על ידי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ומשמש לצורך מדידת תכונות פיזיקליות וכימיות של מים, ולצורך השוואה בין דגימות מים שונות. תקן VSMOW הוגדר בעקבות כיול מחדש של דגימות מי אוקיינוסים שנאספו במהלך שנות ה-60 של המאה ה-20 (תקן SMOW).

ההרכב האיזוטופי של מים בעלי תקן VSMOW מהווה ממוצע עולמי מדגימות מים שנאספו באוקיינוסים השונים בעולם, אולם, למרות שמו, התקן מגדיר מים מזוקקים ולא מי ים, כלומר מי VSMOW אינם מכילים מלחים מומסים. חשיבותו בכך שהוא מגדיר את הכמות היחסית של האיזוטופים השונים של חמצן ושל מימן במים. התקן משמש בעיקר להשוואה בין דגימות מים שונות מבחינת כמות האיזוטופים הנמדדת בהם. דגימות טהורות של מים בתקן VSMOW שימשו להגדרת סולם צלזיוס וסולם קלווין למדידת טמפרטורה.

הרכב ותכונותעריכה

התקן מגדיר את היחס המולרי בדוגמה בין איזוטופים נדירים של חמצן ומימן ובין האיזוטופ הנפוץ של יסודות אלו. ביחידות של אחד למיליון (ppm) התקן מגדיר את היחסים הבאים:

  • 2H / 1H = 155.76 ±0.1 ppm
  • 3H / 1H = 1.85 ±0.36 × 10-11 ppm
  • 18O / 16O = 2005.20 ±0.43 ppm
  • 17O / 16O = 379.9 ±1.6 ppm

תכונות של מים לפי תקן VSMOW:

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ הטמפרטורה של הנקודה המשולשת נקבעה לפי הגדרה כ-0.01 מעלות צלזיוס