האם התכוונתם ל...

  • מכונית – כלי רכב מנועי המכונה אוטו כקיצור של אוטומוביל
  • אוטו (חברה) - חברת רכב
  • אוטו (מגזין) – מגזין רכב

אישים:

ראו גם