אותיות אית"ן

אותיות המופיעות בתחילת הפועל ומעידות על זמן עתיד

אותיות אית"ן הן האותיות א, י, ת, נ. אותיות אלה מופיעות בתחילת הפועל ומעידות על זמן עתיד.

השימוש באותיות אית"ןעריכה

בשפה העברית קיימים שלושה גופים:

  • גוף ראשון מדבר: יחיד – אני. רבים - אנחנו
  • גוף שני נוכח: יחיד/ה - את/ה. רבים/רבות - אתם/ן
  • גוף שלישי נסתר: יחיד/ה – הוא, היא. רבים/רבות - הם/ן

כאשר הפועל הוא בגוף ראשון יחיד, נוספת בזמן עתיד האות א' בתחילת הפועל לדוגמה: אני אלך לחנות ואקנה לי בגד שאלבש אותו בשבת. כאשר הפועל הוא בגוף ראשון רבים נוספת האות נ' בתחילת הפועל לדוגמה: אנחנו נלך לחנות ונקנה לנו בגד שנלבש בשבת.

כאשר הפועל הוא בגוף שני יחיד, נוספת האות ת' בתחילת הפועל הן לצורת הזכר והן לצורת הנקבה. לדוגמה: אתה תלך לחנות ותקנה לך בגד שתלבש אותו בשבת. (את תלכי לחנות ותקני בגד שתלבשי אותו בשבת). גם לצורת הרבים נוספת האות ת' בתחילת הפועל לדוגמה: אתם תלכו לחנות ותקנו בגד שתלבשו אותו בשבת (אתן תלכנה לחנות ותקנינה בגד שתלבשנה אותו בשבת).

כאשר הפועל הוא בגוף שלישי יחיד, נוספת האות י' בתחילת הפועל, לדוגמה: הוא ילך לחנות ויקנה בגד שילבש אותו השבת. גם לצורת הרבים של גוף שלישי נוספת האות י', לדוגמה: הם ילכו לחנות ויקנו בגד שילבשו אותו בשבת. כאשר הפועל הוא בגוף שלישי נקבה יחיד או רבים, האות המתווספת לפועל היא יוצאת מן הכלל ואינה י', אלא ת'. לדוגמה: היא תלך לחנות ותקנה לה בגד שתלבש אותו בשבת. וברבות: הן תלכנה לחנות ותקנינה בגד שתלבשנה אותו בשבת.

בשפה הערבית משמשות אותיות אית"ן (ايت"ن) בצורה כמעט זהה לעברית (מלבד בגוף שלישי רבים נקבה) אולם משמשות באותה צורה גם בזמן הווה. לדוגמה: אנא אחכי (انا احكي) הוו יחכי (هوّ يحكي) אינת תחכי (انت تحكي) אחנא נחכי (احنا نحكي)

קישורים חיצונייםעריכה