ארג

יחידת מידה לאנרגיה

אֵרְג היא יחידת מידה של אנרגיה ושל עבודה מכנית במערכת היחידות של "סנטימטר-גרם-שנייה" (CGS). סימונה הוא "erg". שמה נגזר מהמילה היוונית שמשמעה "עבודה".

ארג אחת שווה בערכה לעבודה הנדרשת על-מנת להפעיל על גוף כוח של דיין אחת ולהעתיק אותו מרחק של סנטימטר אחד, ולכן היא יחידת אנרגיה קטנה למדי. ביחידות הבסיס של מערכת CGS ארג אחת שווה למכפלה של גרם במנה של סנטימטר בריבוע ושנייה בריבוע, ובאופן מתמטי , כאשר g מייצגת גרם, cm מייצגות סנטימטר ו-s מייצגת שנייה. ביחידות מערכת היחידות הבינלאומית ארג אחת שווה ל- ג'ול.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה