יחידות cgs

מערכת של יחידות מידה
(הופנה מהדף CGS)

מערכת היחידות cgs היא מערכת של יחידות מידה אשר הוצעה בשנת 1832 על ידי המתמטיקאי והפיזיקאי הגרמני קרל פרידריך גאוס (ולכן נקראת לעיתים "המערכת הגאוסיאנית"). מערכת cgs נהוגה מאוד בעולם המדע לצד מערכת הMKS ונגזרתה, מערכת ה-SI שהונהגה בשנות ה־40 של המאה ה־20. המערכת קיבלה את שמה על שום האותיות הראשונות של יחידותיה הבסיסיות ביותר, הסנטימטר (centimeter), הגרם (gram) והשנייה (second).

ההבדלים המשמעותיים בין יחידות cgs ליחידות MKS הן היחידות האלקטרומגנטיות. בעוד היחידות המכניות נבדלות זו מזו רק בחזקות של 10, היחידות האלקטרומגנטיות מוגדרות באופן שונה בתכלית. במערכת MKS הגודל הבסיסי הוא האמפר, שהוגדר לפי הכוח הפועל על שני תיילים ובהם זרם. ביחידות cgs הוגדרה יחידת המטען esu כך שבחוק קולון הקבוע K יהיה שווה ל-1. במערכת היחידות cgs לשדה החשמלי ולשדה המגנטי אותם ממדים (כוח ליחידת מטען), בעוד שבמערכת היחידות mks לשדה החשמלי והמגנטי ממדים שונים.

המרת גדלים למערכת היחידות SI עריכה

להלן טבלת מעבר בין יחידות במערכת cgs ליחידות במערכת SI:

הגודל הנמדד ביחידות cgs שווה ביחידות SI ל-
אורך סנטימטר 10-2 מטר
מסה גרם 10-3 קילוגרם
זמן שנייה 1 שנייה
מהירות סנטימטר לשנייה 10-2 מטר לשנייה
תאוצה סנטימטר לשנייה בריבוע 10-2 מטר לשנייה בריבוע
כוח דיין 10-5 ניוטון
עבודה ואנרגיה ארג 10-7 ג'אול
הספק ארג לשנייה 10-7 ואט
לחץ דיין לסנטימטר מרובע 10-1 פסקל
מטען חשמלי סטטקולון, יחידה אלקטרוסטטית (יא"ס-esu), פרנקלין   קולון
שדה חשמלי דיין לסטטקולון   ניוטון לקולון
מתח חשמלי סטטוולט (ארג לסטטקולון) 299.8 וולט
זרם חשמלי סטטאמפר (סטטקולון לשנייה)   אמפר
שדה מגנטי B גאוס 10-4 טסלה
שדה מגנטי H ארסטד   אמפר למטר
שטף מגנטי מקסוול (גאוס לסנטימטר מרובע) 10-8 ובר
התנגדות חשמלית סטטאוהם   אוהם
קיבול סטטפאראד   פאראד
השראות סטטהנרי   הנרי

ראו גם עריכה