בולי מדינת ישראל - שנת 1961

בשנת 1961 הנפיק השירות הבולאי של מדינת ישראל 31 בולי דואר חדשים בערך נקוב כולל של 8.99 ל"י.

בול יהודה המכבי מסדרת מועדים לשמחה

רקעעריכה

שיטת הדפוסעריכה

בשנת 1961 הודפסו חמש סדרות בשיטת שקע. ארבע סדרות, וכן בול אחד מסדרת "מזלות", הודפסו בשיטת פוטוליטו[1].

המעצביםעריכה

מרבית הבולים של שנת 1961 הוכנו בידי בכירי המעצבים בישראל, אשר עיצבו בולים גם בשנים קודמות. אליהו ורדימון הצטרף לראשונה בשנה זאת לקבוצת מעצבי הבולים.

שם המעצב מספר סדרות מספר הבולים
צבי נרקיס 2 4
מקסים וגבריאל שמיר 2 2
עמנואל בלאושילד 1 13
פרידל שטרן 1 6
אשר קלדרון 1 3
פאול קור 1 1
אוסוולד אדלר 1 1
אליהו ורדימון 1 1

בולים מן המנייןעריכה

בשנת 1961 הנפיק דואר ישראל סדרה חדשה של בולים מן המניין בעיצוב חדש.

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי עמנואל בלאושילד[2][3].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[2][3].

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.01 ל"י 31 27.02.1961 15.11.1966 16,140,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.02 ל"י 32 27.02.1961 15.11.1966 21,552,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.06 ל"י 33 27.02.1961 15.11.1966 16,392,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.07 ל"י 34 27.02.1961 15.11.1966 13,414,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.08 ל"י 35 27.02.1961 15.11.1966 65,350,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.10 ל"י 36 27.02.1961 15.11.1966 16,230,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.12 ל"י 37 27.02.1961 15.11.1966 106,390,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.18 ל"י 38 27.02.1961 15.11.1966 1,820,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.20 ל"י 39 27.02.1961 15.11.1966 8,559,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.25 ל"י 40 27.02.1961 15.11.1966 13,402,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.32 ל"י 41 27.02.1961 15.11.1966 2,236,000 50 10 שקע מסרק 14x13
0.50 ל"י 42 27.02.1961 15.11.1966 9,938,000 50 10 שקע מסרק 14x13
1.00 ל"י 49 27.02.1961 15.11.1966 1,462,000 15 5 פוטוליטו קו 14

הבולים האלו הודפסו במועדים הבאים (לפני תאריך ההנפקה)[4]:

ערך נקוב 0.01 ל"י 0.02 ל"י 0.06 ל"י 0.07 ל"י 0.08 ל"י 0.10 ל"י 0.12 ל"י 0.18 ל"י 0.20 ל"י 0.25 ל"י 0.32 ל"י 0.50 ל"י 1.00 ל"י
תאריך הדפסה 16.11.60
03.01.61
26.02.61
26.12.60 10.01.61 11.12.60 02.12.60 07.12.60 18.12.60
21.02.61
01.01.61 22.12.60 06.01.61 19.10.60 16.01.61 27.12.60

בנוסף, חידש הדואר את מלאי הבולים מסדרה זו שאזלו בבתי הדואר, והדפיס מהם במהלך שנת 1961 כמות נוספת לאחר מועד ההנפקה המקורי[4]:

ערך נקוב 0.01 ל"י 0.02 ל"י 0.06 ל"י 0.07 ל"י 0.08 ל"י 0.12 ל"י
תאריך הדפסה 15.05.61 21.04.61
14.05.61
13.06.61
13.09.61
12.12.61
28.04.61
25.07.61
06.12.61
27.08.61
31.12.61
22.05.61
29.08.61
13.11.61

בולי דואר אווירעריכה

בשנת 1961 לא הונפקו בישראל בולי דואר אוויר בעיצוב חדש. הדואר המשיך להשתמש בבולים מסדרת נוף שהונפקו לראשונה בשנת 1960, תוך שהוא מוסיף לה, בשני מועדים שונים במהלך השנה, מספר ערכים נקובים חדשים.

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי פרידל שטרן[5].

העיצוב המקורי של סדרת דואר אוויר כלל בול שהוקדש לעיר נצרת, אולם הנפקתו בוטלה עקב התנגדות הדתיים להופעה של צלב בבול ישראלי. ביטול ההנפקה לאחר הצגת הבול בפורומים בין לאומיים הובילה לחשש מפני פגיעה במעמד הבולים הישראלים בעולם[6].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[5][7]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.25 ל"י 13 14.03.1961 12.02.1962 998,000 20 5 שקע מסרק 13x14
0.30 ל"י 14 14.03.1961 12.02.1962 1,665,000 20 5 שקע מסרק 13x14
0.35 ל"י 15 14.03.1961 12.02.1962 609,000 20 5 שקע מסרק 14x13
0.40 ל"י 16 26.10.1961 12.02.1962 583,000 20 5 שקע מסרק 14x13
0.50 ל"י 17 26.10.1961 12.02.1962 432,000 20 5 שקע מסרק 14x13
1.00 ל"י 19 26.10.1961 12.02.1962 476,000 20 5 שקע מסרק 14x13

הבולים האלו הודפסו במועדים הבאים (לפני תאריך ההנפקה)[8]:

ערך נקוב 0.25 ל"י 0.30 ל"י 0.35 ל"י 0.40 ל"י 0.50 ל"י 1.00 ל"י
תאריך הדפסה 20.04.60 09.02.60
11.02.60
14.02.60
07.05.61 03.07.61 14.09.61
12.10.61
21.09.61
10.10.61

בנוסף, חידש הדואר את מלאי הבולים מסדרה זו שאזלו בבתי הדואר, והדפיס מאחד הבולים במהלך שנת 1961 כמות נוספת לאחר מועד ההנפקה המקורי[8]:

ערך נקוב 0.15 ל"י
תאריך הדפסה 04.09.61
02.11.61

בולי זיכרון קבועיםעריכה

יום העצמאותעריכה

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי צבי נרקיס[9].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[9]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.07 ל"י 46 18.04.1961 01.09.1961 1,845,000 20 5 פוטוליטו מסרק 14
0.12 ל"י 47 18.04.1961 01.09.1961 1,851,000 20 5 פוטוליטו מסרק 14
0.32 ל"י 48 18.04.1961 01.09.1961 945,000 20 5 פוטוליטו מסרק 14

מועדים לשמחהעריכה

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי אשר קלדרון[10].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[10]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.07 ל"י 53 21.08.1961 31.01.1962 9,513,000 20 5 פוטוליטו מסרק 14
0.25 ל"י 54 21.08.1961 31.01.1962 1,259,000 20 5 פוטוליטו מסרק 14
0.40 ל"י 55 21.08.1961 31.01.1962 744,000 20 5 פוטוליטו מסרק 14

בולי זיכרוןעריכה

יעורעריכה

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי שני מעצבים שונים[11].

ערך נקוב שם המעצב
0.25 ל"י צבי נרקיס
0.30 ל"י פאול קור
פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[11].

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.25 ל"י 57 26.12.1961 12.02.1962 900,000 15 5 שקע מסרק 14x13
0.30 ל"י 58 26.12.1961 12.02.1962 561,000 15 5 שקע מסרק 14x13
מידע נוסף

מכירת הבולים הופסקה כחודש וחצי בלבד לאחר שהונפקו לציבור[12]. הפסקת המכירה הייתה תוצאה של פיחות הלירה הישראלית למול הדולר האמריקאי, ופגיעה בסוחרי הבולים אמריקאים ששימשו כסוכנים של דואר ישראל[13][14]. בעקבות הפסקת המכירה והמחסור שנוצר בבולים לשימוש הדואר הוחלט על הנפקת בולים מסדרת מזלות עם הדפס רכב של ערכים נקובים חדשים[15].

בולי יובלותעריכה

מילווה הפיתוחעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי מקסים וגבריאל שמיר[10].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[10]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.50 ל"י 51 14.06.1961 01.11.1961 1,019,000 15 5 שקע מסרק 13x14

בעל שם טובעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי אליהו ורדימון[16].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[16]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.25 ל"י 52 21.08.1961 31.01.1962 1,171,000 15 5 שקע מסרק 14x13

התזמורת הפילהרמוניתעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי מקסים וגבריאל שמיר[16].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[16]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.50 ל"י 56 26.12.1961 12.02.1962 573,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14
מידע נוסף

מכירת הבול הופסקה כחודש וחצי בלבד לאחר שהונפק לציבור[17]. הפסקת המכירה הייתה תוצאה של פיחות הלירה הישראלית למול הדולר האמריקאי, ופגיעה בסוחרי הבולים אמריקאים ששימשו כסוכנים של דואר ישראל[18][19]. בעקבות הפסקת המכירה והמחסור שנוצר בבולים לשימוש הדואר הוחלט על הנפקת בולים מסדרת מזלות עם הדפס רכב של ערכים נקובים חדשים[20].

בולי אירועעריכה

הפועלעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי אוסוולד אדלר[9].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[9]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.25 ל"י 50 18.04.1961 01.09.1961 1,136,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 68-61.
 2. ^ 1 2 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 61.
 3. ^ 1 2 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 64.
 4. ^ 1 2 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 642.
 5. ^ 1 2 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 55.
 6. ^ יהושע מרקוס, גניזת בול נצרת תביא נזק לבולאות הישראלית, בתוך: בולים ובולאים, על המשמר, 11 במאי 1960
 7. ^ בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 56.
 8. ^ 1 2 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 652.
 9. ^ 1 2 3 4 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 65.
 10. ^ 1 2 3 4 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 66.
 11. ^ 1 2 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 68.
 12. ^ הפסקת מכירת בולים, הצופה, 13 בפברואר 1962
 13. ^ מ. בן שלמה, השירות הבולאי הפסיק עסקאותיו בחוץ לארץ, הצופה, 13 בפברואר 1962
 14. ^ הופסקה מכירת בולים, דבר, 14 בפברואר 1962
 15. ^ אריה לינדנבאום, צפויים בולים עם הדפסי רכב, דבר, 16 בפברואר 1962
 16. ^ 1 2 3 4 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 67.
 17. ^ הפסקת מכירת בולים, הצופה, 13 בפברואר 1962
 18. ^ מ. בן שלמה, השירות הבולאי הפסיק עסקאותיו בחוץ לארץ, הצופה, 13 בפברואר 1962
 19. ^ הופסקה מכירת בולים, דבר, 14 בפברואר 1962
 20. ^ אריה לינדנבאום, צפויים בולים עם הדפסי רכב, דבר, 16 בפברואר 1962