בולי מדינת ישראל - שנת 1968

בשנת 1968 הנפיק השירות הבולאי של מדינת ישראל 28 בולים חדשים בערך נקוב כולל של 18.47 ל"י ובעלות כוללת של 18.97 ל"י[1].

אחד מבולי יום העצמאות 1968

הבולים שהונפקו במהלך שנת 1968 משקפים במידה רבה את תוצאות הניצחון במלחמת ששת הימים. עובדה זו באה לידי ביטוי בעיקר בנושאים להם הוקדשו בולי הסדרות המסורתיות של יום העצמאות, יום הזיכרון ומועדים לשמחה.

רקעעריכה

שיטת הדפוסעריכה

בשנת 1968 הודפסו שמונה סדרות בשיטת שקע וחמש סדרות הודפסו בשיטת פוטוליטו[2].

המעצביםעריכה

מרבית הבולים של שנת 1968 הוכנו בידי בכירי המעצבים בישראל, אשר עיצבו בולים גם בשנים קודמות. בשנה זו הצטרף לראשונה דרור בן דב אל קבוצת מעצבי הבולים בישראל, וזאת לאחר שזכה במכרז לעיצוב חמשת בולי סדרת מועדים לשמחה.

שם המעצב מספר סדרות מספר הבולים
אוסוולד אדלר 4 14
אליעזר ויסהוף 4 4
מקסים וגבריאל שמיר 2 3
דרור בן דב 1 5
יעקב צים 1 1
צבי נרקיס 1 1

בולים מן המנייןעריכה

בשנת 1968 לא הונפקו בישראל בולים מן המניין בעיצוב חדש, והדואר המשיך להשתמש בבולי סדרת סמלי ערים א' שהונפקו לראשונה בשנת 1965.

כמקובל, חידש הדואר את מלאי הבולים מסדרה זו שאזלו בבתי הדואר, והדפיס מהם כמות נוספת במהלך שנת 1968[3]:

ערך נקוב 0.01 ל"י 0.02 ל"י 0.05 ל"י 0.12 ל"י 0.15 ל"י 0.20 ל"י 0.35 ל"י 0.55 ל"י
תאריך הדפסה 14.02.68
04.12.68
08.12.68 13.10.68 22.08.68
27.11.68
08.01.68
24.04.68
21.08.68
21.11.68
24.05.68 22.04.68 11.02.68

בולי דואר אווירעריכה

בשנת 1968, בארבעה מועדים שונים במהלך השנה, הונפקה הסדרה החמישית של בולי דואר אוויר בישראל[4]. בולים אלו נועדו להחליף את הסדרה הקודמת שהונפקה בשנת 1963 ועסקה בנושא ציפורי ישראל. העלאת תעריפי הדואר חייבה להנפיק בולים חדשים בעלי ערכים נקובים המתאימים לצורכי לקוחות הדואר.

סדרה זו כללה את בולי דואר האוויר האחרונים שהונפקו בישראל. הם נותרו בשימוש עד מחצית שנות השבעים ולאחר מכן השתמשו בבולים רגילים גם לצורך משלוח דברי דואר בדרך האוויר.

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי אוסוולד אדלר[4]

הסדרה החדשה התמקדה במוצרי היצוא של ישראל אותם הובילו מחוץ לישראל בדרך האוויר.

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[4]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.10 ל"י 217 11.03.1968 01.02.1974 3,205,000 15 5 שקע מסרק 14x13
0.30 ל"י 218 11.03.1968 06.12.1973 4,252,000 15 5 שקע מסרק 14x13
0.40 ל"י 219 11.03.1968 06.12.1973 3,249,000 15 5 שקע מסרק 14x13
0.50 ל"י 220 11.03.1968 01.02.1974 3,067,000 15 5 שקע מסרק 14x13
0.55 ל"י 221 06.11.1968 01.02.1974 3,087,000 15 5 שקע מסרק 14x13
0.60 ל"י 222 06.11.1968 06.06.1975 לא פורסם 15 5 שקע מסרק 14x13
0.80 ל"י 223 23.12.1968 12.07.1974 3,044,000 15 5 שקע מסרק 14x13
1.00 ל"י 224 06.11.1968 01.02.1974 3,152,000 15 5 שקע מסרק 14x13
1.50 ל"י 225 23.12.1968 06.12.1973 3,035,000 15 5 שקע מסרק 14x13
3.00 ל"י 226 07.02.1968 06.12.1973 1,448,000 15 5 שקע מסרק 14x13

בולי זיכרון קבועיםעריכה

יום העצמאותעריכה

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי מקסים וגבריאל שמיר[5].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[5]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.15 ל"י 229 24.04.1968 31.10.1968 1,715,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14
0.80 ל"י 230 24.04.1968 31.10.1968 1,166,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14

יום העצמאות - צה"לעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי אליעזר ויסהוף[6].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[6]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.40 ל"י 231 24.04.1968 31.10.1968 1,256,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14

יום הזיכרון לחללי צה"לעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי אליעזר ויסהוף[5].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[5]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.55 ל"י 228 24.04.1968 31.10.1968 1,309,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14

מועדים לשמחהעריכה

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי דרור בן דב[7] ומציגים את נופיה של ירושלים.

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[7]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.12 ל"י 234 21.08.1968 28.02.1969 11,626,000 15 5 שקע מסרק 13x14
0.15 ל"י 235 21.08.1968 28.02.1969 2,869,000 15 5 שקע מסרק 13x14
0.35 ל"י 236 21.08.1968 28.02.1969 1,077,000 15 5 שקע מסרק 13x14
0.40 ל"י 237 21.08.1968 28.02.1969 1,821,000 15 5 שקע מסרק 13x14
0.60 ל"י 238 21.08.1968 28.02.1969 1,072,000 15 5 שקע מסרק 13x14

בולי זיכרוןעריכה

הרוגי המלכותעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי יעקב צים[6].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[6]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.80 ל"י 232 05.06.1968 29.11.1968 875,000 15 5 שקע מסרק 13x14

בולי יובלותעריכה

מרד הגיטאותעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי מקסים וגבריאל שמיר[8].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[8]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.60 ל"י 227 24.04.1968 31.07.1968 838,000 15 5 שקע מסרק 13x14

יובל הצופיות העבריתעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי אליעזר ויסהוף[7].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[7]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.30 ל"י 233 21.08.1968 28.02.1969 1,756,000 15 5 פוטוליטו מסרק 13

אברהם מאפועריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי אוסוולד אדלר[9].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[9]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.30 ל"י 240 08.10.1968 28.02.1969 1,086,000 15 5 שקע מסרק 13x14

בולי אירועעריכה

טורניר כדורגלעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי אליעזר ויסהוף[8].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[8]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.80 ל"י 199 11.03.1968 31.07.1968 1,083,000 15 5 פוטוליטו מסרק 13

הקונגרס הציוני הכ"זעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי אוסוולד אדלר[6].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[6]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
1.00 ל"י 216 05.06.1968 29.11.1968 1,100,000 15 5 שקע מסרק 13x14

תערוכת תבירהעריכה

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי אוסוולד אדלר[10].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[10]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
1.00 ל"י 239 08.10.1968 31.03.1969 954,000 15 5 שקע מסרק 14x13

תערוכת תבירה - גיליונית זיכרוןעריכה

פרטי העיצוב

גיליונית הזיכרון עוצבה בידי אוסוולד אדלר[10].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת גיליונית הזיכרון:[10]

ערך
נקוב
מחיר
מכירה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
1.00 ל"י 1.50 ל"י 08.10.1968 17.10.1968 492,000 שקע לא מנוקבב

גיליונית הזיכרון הוצעה למכירה רק במהלך ימי התערוכה, עד יום 17 באוקטובר 1968[10].

אולימפיאדת הנכיםעריכה

הרקע להנפקת הבולעריכה

בשנת 1968 אירחה מדינת ישראל את אולימפיאדת הנכים השלישית. שמו הרשמי של האירוע היה "אולימפיאדת הנכים תל אביב (1968)". זאת, אף על פי שהמשחקים התקיימו בפועל באצטדיון רמת גן ובמרכז הספורט לנכים שברמת גן. טקס הפתיחה נערך ב-4 בנובמבר 1968 וטקס הנעילה נערך ב-13 בנובמבר 1968.

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי צבי נרקיס[9].

באותה תקופה השתתפו באולימפיאדת הנכים רק ספורטאים משותקים בכיסאות גלגלים, ובהתאם שולבה בבול הכתובת "המשחקים הבין-לאומיים למשותקים 1968". הבול מציג מהלך במשחק כדורסל בין שני שחקנים היושבים בכיסאות גלגלים ונאבקים על השליטה בכדור. כדורסל היה אחד הענפים בהם השתתפו ספורטאים נכים מישראל, וזכו במדליית הזהב.

בשובל הבול שולב סמל אולימפיאדת הנכים, המופיע גם כקישוט על מעטפת היום הראשון.

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[9].

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.40 ל"י 241 06.11.1968 28.02.1969 1,763,000 15 5 שקע מסרק 13x14

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ גיליונית הזיכרון תבירה, שערכה הנקוב היה 1.00 ל"י, נמכרה לציבור בתוספת מחיר של 0.50 ל"י
  2. ^ בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 111-105.
  3. ^ בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 645.
  4. ^ 1 2 3 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 105.
  5. ^ 1 2 3 4 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 107.
  6. ^ 1 2 3 4 5 6 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 108.
  7. ^ 1 2 3 4 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 109.
  8. ^ 1 2 3 4 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 106.
  9. ^ 1 2 3 4 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 111.
  10. ^ 1 2 3 4 5 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 110.