בחירות 1951 לנשיאות ישראל

הבחירות השניות לנשיאות ישראל התקיימו בכנסת ב-19 בנובמבר 1951. באותם ימים הייתה מוצמדת כהונת הנשיא לכהונת הכנסת, ולכן נוצר צורך בעריכת הבחירות לאחר השבעת הכנסת השנייה, על אף שהנשיא המכהן חיים ויצמן נבחר רק שנתיים קודם לכן. לאחר מכן תוקן החוק וכהונת הנשיא נקצבה לקדנציה בת חמש שנים, במנותק מכהונת הכנסת.

‹ 1949 ישראלישראל 1952 ›
בחירות 1951 לנשיאות ישראל
19 בנובמבר 1951

  Flickr - Government Press Office (GPO) - President Chaim Weizmann.jpg
מועמד חיים ויצמן נגד
מפלגה הציונים הכלליים -
מספר הקולות 85 11
הזוכה: חיים ויצמן

למרות בריאותו הרופפת, התמודד ויצמן שוב על הכהונה. כנגדו לא התייצבו מועמדים אחרים ולפיכך ניתנה לחברי הכנסת האפשרות להצביע בעד בחירתו או נגדה.

תוצאות הבחירותעריכה

בחירות 1951 לנשיאות מדינת ישראל
המועמד מפלגה קולות
חיים ויצמן הציונים הכלליים 85
נגד 11
פתק לבן 3
פתקים פסולים 0
לא הצביעו 21
סה"כ 120

בעקבות ניצחונו הושבע ויצמן לכהונתו השנייה בביתו ברחובות ב-25 בנובמבר. הוא נפטר כעבור כשנה ב-9 בנובמבר 1952, ועקב כך נערכה מערכת בחירות מוקדמת לבחירת הנשיא השני.