בית יהונתן

מבנה בכפר התימנים שבירושלים

בית יהונתן הוא מבנה בכפר התימנים בשילוח שבירושלים הנמצא בבעלות עמותת עטרת כהנים.

בית יהונתן

העמותה בנתה את הבניין בשטח שהיה שייך לטענתם להקדש בנבנישתי. במקום התגוררו יהודים תימנים החל משנת 1885. במהלך מאורעות 1936–1939, בעקבות פרעות שהוביל חאג' אמין אל חוסייני, אילצו אותם הבריטים בשנת 1938 לעזוב את המקום, והם לא שבו אליו גם לאחר סיום המנדט הבריטי, מאחר שאדמות ההקדש נותרו תחת שלטון ירדן.

את המבנה בן שבע הקומות בנה עבור העמותה קבלן פלסטיני. הוא נבנה תוך חריגה מחוקי הבנייה במקום, המתירים בנייה לגובה שתי קומות בלבד, ולאחר דיונים במספר ערכאות נפסק כי יש להרוס אותו. בית המשפט הוציא מספר צווים לפינוי ואיטום המבנה, שלא בוצעו על ידי עיריית ירושלים. בראשית 2010 החל שר הפנים אלי ישי בניסיון להכשיר את המבנה.[1][2]

במקרים רבים יידו ערבים אבנים לעבר הבית[3] וגרמו לו נזק[4].

הערות שוליים

עריכה