בלאי

שחיקת איכותו של חפץ במהלך הזמן

בלאי של חפץ הוא שחיקת איכותו, בעיקר כתוצאה מהשימוש בו, אך לעיתים עקב פגעי הזמן, גם כאשר החפץ אינו בשימוש.

נעל בלויה כתוצאה משימוש בה וחשיפתה לפגעי מזג האוויר

שימוש במוצר גורם לבלאי שלו. בגד, למשל, מתבלה כתוצאה מכביסות חוזרות ונשנות, לעיתים הוא נקרע עקב מגע בחפץ חד, נוצרים עליו כתמים שאינם יורדים וכו'. למוצרים שונים, כגון מוצרי גומי או מוצרי מזון, יש חיי מדף מוגבלים, ולכן מוצרים אלה יתבלו גם כאשר לא נעשה בהם שימוש. לצמצום בלאי על המדף ננקטות דרכי אחסון נאותות, כגון שימון או הוספת סיליקה ג'ל לאריזה, למניעת נזקי לחות.

לצמצום הבלאי של חפצים נדרשת תחזוקה שלהם. תחזוקה של נעליים, למשל, כוללת צחצוח שלהם. תחזוקה של מכונית כוללת טיפול שגרתי במוסך מדי תקופה מסוימת, לשם החלפה של חלקים שהתבלו. טיפול פחות שגרתי נדרש כאשר בעקבות תאונה נגרם בלאי לגוף המכונית. החלפת חלקים שהתבלו נעשית לעיתים לאחר שהתברר שהחלק אינו ראוי יותר לשימוש, ולעיתים היא נעשית במסגרת תחזוקה מונעת, לאחר תקופת שימוש מסוימת, גם אם תוצאות הבלאי עדיין אינן בולטות.

עלייה ברמת החיים מתבטאת לעיתים בהעדפת רכישה של מוצר חדש על פני שיקום של מוצר שהתבלה. כך, למשל, ניתן לשקול האם לתקן נעל שסולייתה נשחקה, או לרכוש נעליים חדשות.

בדרך כלל בלאי מהיר אינו תכונה רצויה, מוצרים מסוימים מתוכננים דווקא לבלאי מהיר. דוגמה לכך הן שקיות לשימוש חד-פעמי, המיוצרות כך שיתכלו תוך זמן קצר, על מנת שלא יגרמו לנזק סביבתי.

בחשבונאות משתקף הבלאי בפחת שנקבע לחפץ, אך אין זהות בין השניים. הפחת מחושב לפי כללים חשבונאיים. ערכה של מכונית המשמשת עסק יופחת לאפס במהלך שבע שנים, אף שמחיר השוק שלה יהיה גבוה מאפס.

ניהול מלאי בארגון מביא בחשבון את הבלאי של המוצרים המשמשים את הארגון, בתכנון תקציב התחזוקה של חפצים אלה וברכישת מלאי נאות של חלקי חילוף.