בלאי (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • בלאי – שחיקה של חפץ כתוצאה משימוש בו.
  • פחת – ירידה בערכו החשבונאי של חפץ.
  • בלאי (עיר) – עיר בדרום מזרח צרפת.
  • מסדר בלאי – נוהל בו כל פריט ציוד מקולקל שמציג חייל, מוחלף בפריט ציוד תקין.

ראו גם: