בלריאנד

חבל ארץ בדיוני בלגנדריום של טולקין

בלריאנדאנגלית: "Beleriand") היא חבל ארץ בדיוני, המופיע בלג'נדריום הבדיוני של ג' .ר. ר טולקין, בלריאנד הייתה אזור בצפון מערב הארץ התיכונה במהלך העידן הראשון. האירועים בבלריאנד מתוארים בעיקר בעבודתו "הסילמרליון", המגולל את סיפורם של העידנים המוקדמים של הארץ התיכונה. בלריאנד מופיעה גם ביצירות "The Book of Lost Tales", ילדי הורין, ו-"The Lays of Beleriand".

היסטוריה בדיונית עריכה

 
בעולם השטוח של העידן השני ניתן לראות את החלק החסר של בלריאנד ששקע בים עקב מלחמת החרון, ואת היווצרותה של נומנור. בגלובוס העגול של העידן השלישי ניתן לראות את שקיעתה של נומנור, את הדחקת אמן אל מעבר למעגלי העולם ואת הפיכת ארדה לגלובוס.
  ערכים מורחבים – מלחמות בלריאנד, הסילמריליון

בסוף העידן הראשון של הארץ התיכונה, בלריאנד נותצה ונשמה במלחמת החרון על ידי כוחות בני האדם של העידן הראשון (האדיין) והעלפים לצד המאיאר, נגד משרתיו של מורגות. כתוצאה מהזעם והעוצמה הרבה של המלחמה, חלקים רבים מבלריאנד שקעו בים. רק כמה חלקים קטנים ממזרח בלריאנד נותרו ונודעו לאחר מכן כממלכת לינדון, בצפון מערב הארץ התיכונה של העידן השני והשלישי. חלקים אחרים במזרח בלריאנד שרדו עד העידן השני, אך נהרסו באקלבת וחורבן נומנור. קברי טורין טורמבר ומורוון שרדו כאי טול מורוון. כמו כן, חלק מדורטוניון הפך לטול פוין, והימרינג הפכה לאי.

גאוגרפיה בדיונית עריכה

במקור, השם בלריאנד היה שייך רק לאזור שסביב מפרץ בלר, אך עם הזמן, השם הוחל על כל הארץ. בלריאנד יושבה במקור על ידי העלפים, ובהמשך גם על ידי בני אדם וגמדאים. במערב ובדרום השתרע חוף ארוך לאורך הים הגדול בלגיר. מצפון הייתה היתלום עם אגם מיתרים, רמות דורתוניון וגבעות הימרינג, ממזרח הגיעו ארד לוין כמעט עד הים. ארץ נברסט שבצפון מערב נחשבה לעיתים לחלק מבלריאנד. בצפון הרחוק היו הרי הברזל (ארד אנגרין), אשר עליהם נבנו התנגורודרים ואנגבנד.

נהר הסיריון, הנהר הראשי של בלריאנד, שזרם מצפון לדרום, חילק אותה למערב בלריאנד ולמזרח בלריאנד. את הסיריון חילק רכס גבעות אשר השתרע ממזרח למערב אשר כונה אנדרם, "החומה הארוכה". הסיריון שקע באדמה בחלקו הצפוני של הרכס והגיח מחדש מתחת לאנדרם בחלקו הדרומי משם זרם הישר אל הדלתא שבשערי הסיריון. ממזרח לחומה הארוכה נמצא נהר גיליון וששת יובליו אשר מקורותיהם בארד לוין, באזור המכונה אוסיריאנד, "ארץ שבעת הנהרות".

שערי הסיריון עריכה

שערי הסיריון (באנגלית: Arvernien) הוא האזור הדרומי ביותר בבלריאנד, שערי הסיריון נמצאים בחלקה הדרום-מזרחי של בלריאנד וגובלים בשפכי הסיריון תושבי המקום היו במקור ערבוביה של שרידי אלדר ואדיין שבאו מגונדולין, דוריאת, נרגותרונד דור לומין ועוד. השליטים הראשונים באזור זה היו טואור מזרע האדיין ויידריל מזרע הנולדור אשר בגונדולין. בנם אארנדיל החצי-עלף, התחתן עם חציית -העלף אלווינג, בתו של דיור הנאה. בני ארנדיל ואלווינג, אלרוס ואלרונד, נולדו בשערי הסיריון.

דוריאת עריכה

  ערך מורחב – דוריאת

דוריאת (באנגלית: Doriath) היא ממלכת הסינדר, העלפים האפורים של המלך תינגול אשר נשארו בבלריאנד ומעולם לא ראו את שני העצים. ממלכת דוריאת מורכבת ממחגרת מליין, הנהר ארוס, מנגרות ועם היערות הגדולים האחרים: יער נלדורות, יער רגיון ויער אסטולד, שם פגש תינגול את מליין. כמו מקומות רבים אחרים בלג'נדריום של ג'. ר. ר. טולקין גם דוריאת משמשת כבמה המרכזית לכמה מההתרחשיות המרכזיות של העידן הראשון, כמתואר בסיפורם של ברן ולות'יין, Lays of Beleriand, חלקים מילדי הורין והסילמריליון.

אזור הימרינג ודורתוניון עריכה

  ערך מורחב – הימרינג

כאשר בני פאנור הלכו מזרחה לאחר שתינגול התוודע לטבח בנמלי הברבורים, נבנה מבצר גדול על גבעת הימרינג שבצפון מזרח בלריאנד. היה זה מעוזו הראשי של מידרוס', ממנו צפה ושמר על אזור הגבול הצפון-מזרחי שנודע מצודת מידרוס'. במזרח היה את מישור לותלן שעליו שמר מגלור וארד לוין, ההרים הכחולים. ממערב היה את מעבר אגלון, עליו שמרו קורופין וקלגורם. זה היה המבצר היחיד ששרד את דגור בראגולך, "קרב להבת הפתע". אך בנירנית ארנוידיאד השתלטו על גבעת הימרינג חיילי אנגבנד. לאחר טביעתה של בלריאנד במלחמת החרון, החלק הגבוה ביותר של פסגת הימרינג נשאר מעל הגלים כאי.

פלס עריכה

פלס (באנגלית: Falas) (משמעות המילה בסינדרין היא: "קו-הגלים") היה האזור אשר השתרע לאורך מערב בלריאנד לאורך חופה עם ים בלגיר. בפלס התקיימה ממלכתו של קירדן הספן ועלפי סינדאר אחרים לאורך העידן הראשון. הם התגוררו בשני ערי נמל, אגלרסט בשפך נהר ננינג, ובריתומבר בשפך נהר בריתון. כשאר האורקים של מורגות מצליחים לשבור את המצור וזורמים דרומה, הם מגיעים לאזור הפלס וצרים עליו, לאחר קרבות קשים, אנשיו של קירדן נופלים בשבי או הופכים לפליטים ובורחים לשערי הסיריון או לאי בלר, שם אנשיו של קירדן ממשיכים לבנות ספינות, ועוזבים את הארץ התיכונה בסוף העידן הראשון.

גונדולין עריכה

  ערך מורחב – גונדולין

גונדולין (באנגלית: Gondolin) הידועה גם כ"הממלכה הנסתרת" הייתה עיר חשאית של העלפים בצפון בלריאנד, שנבנתה על ידי טורגון ואנשיו, והוסתרה ממורגות על ידי טבעת הרים שהקיפה אותה בשם אכוריאת. בפסגות ההרים תמיד קיננו נשריו של מנווה, ושרם היה ת'רונודר. הדרך היחידה להיכנס אל גונדולין הייתה מעבר שנקרא "מעבר אנך" והוא נשמר בכבדות. סיפור מפלת גונדולין מתואר בספר "מפלת גונדולין".

היתלום עריכה

  ערך מורחב – היתלום

נרגותרונד עריכה

  ערך מורחב – נרגותרונד

נרגותרונד (באנגלית: Nargothrond) ("המצודה התת-קרקעית הגדולה שבנהר הנרוג") היה המעוז שבנה פינרוד פלגונד, על יד שפך נהר הנרוג בבלריאנד. זה היה מקום נסתר מכוחות מורגות, פינרוד הקים אותו בשנים הראשונות של העידן הראשון בהשראת מנגרות שבדוריאת. פינרוד שלט בנרגותרונד עד שהצטרף לברן במסעו אחר הסילמריל, והשליטה על נרגותרונד עברה לידי אורודרת אחיו. מאוחר יותר, כשטורין טורמבר הגיע לנרגותרונד, לאחר תקופה שחי בקרב פורעי-חוק ושכנע את העם להילחם בגלוי נגד מורגות, מה שהוביל לגילוי נרגותרונד על ידי מורגות והדרקון גלאורונג. גלאורונג השתמש בנרגותרונד כמאורה שלו, אך הוא נהרג על ידי טורין, ולאחריו מים הגמדאי הזעיר טען לבעלות על המערות והאוצר שבהן, עד שנהרג על ידי הורין, אביו של טורין.

נברסט עריכה

נברסט (באנגלית: Nevrast, או "Hither Shore", כלומר: "החוף הקרוב") הוא אזור חוף שומם בצפון בלריאנד המזכיר צורה של משולש, נברסט כולה מוקפת רכסי הרים והיא גובלת בהיתלום ממערב. העיר היחידה שהתקיימה בנברסט אי פעם הייתה ויניאמר. זה היה מרכז ממלכת העלפים של טורגון עד שאנשיו עזבו לגונדולין. האדמה ננטשה עד שטואור הגיע לשם בהדרכת אולמו.

אוסיריאנד עריכה

אוסיריאנד (באנגלית: Ossiriand, בסינדרין פירוש השם הוא: "ארץ שבעת הנהרות") היה האזור המזרחי ביותר של בלריאנד בתקופת העידן הראשון, בין ארד לוין לנהר גיליון. שבעת הנהרות היו יובלות שהתאחדו לנהר הגיליון שזרם מצפון לדרום. ששת יובליו שזרמו מארד לוין, נקראו (מצפון לדרום) אסקאר, תאלוס, הלגולין, ברילתור, דוילווין ואדוראנט. נהר האדוראנט התפצל לשניים ויצר את האי טול גלן, האי עליו גרו עד סוף ימיהם ברן ולותיין, האי טול גלן היה ידוע גם כמקום היוולדו שם דיור הנאה. אוסיריאנד הייתה ארץ ירוקה ומיוערת. וחלקיה המזרחיים שלמרגלות ארד לוין היו החלקים היחידים של בלריאנד ששרד את מלחמת החרון, ונודעו בשם לינדון, שם שלטו גיל גלד וקירדןנמלים האפורים).

דור דיידלות עריכה

דור דיידלות (באנגלית: Dor Daedeloth, בסינדרין פרוש השם הוא: "ארץ הצללים והאימה") שכנה הרחק בצפון, מזרחית לגבול עם ההלקרקסה. ארץ עם מזג אוויר ארקטי. שם נבנו התנגרודרים ואנגבנד. דור דיידלות גובלת עם היתלום ברכס הרי ארד אנגרין. כאן חיו וגדלו האורקים ויצורים אחרים של מורגות. מצור הנולדור על אנגבד בתחילת העידן הראשון החל שם, כאשר פאנור נפצע אנושות ומת על ידי הבלרוגים של מורגות. אז הנולדור הקיפו את הארץ ואז החלו לצור עליה מצור שנמשך כ-400 שנה עד שנפרץ בדגור ברגולך.

ראו גם עריכה