ברכת הטוב והמיטיב

אחת ברכות ההודאה הנאמרת לאחר אירוע משמח
(הופנה מהדף ברכת הטוב והמטיב)
יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

בִּרְכַּת הַטּוֹב וְהַמֵּיטִיב היא ברכה בהלכה היהודית הנאמרת על אירוע משמח. נוסח הברכה: "בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם הַטּוֹב וְהַמֵּיטִיב".

ברכת הטוב והמיטיב

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם,
הַטּוֹב וְהַמֵּיטִיב

ביאור הברכה והגדרתהעריכה

ברכת הטוב והמיטיב משמעותה "טוב" - לי, "ומיטיב" - לאחרים. יש להבדיל בין ברכה זו, שהיא ברכת השבח, לבין הברכה הרביעית מברכת המזון, שגם בה נאמרות המילים "הטוב והמיטיב", ומכונה גם היא בשם זה בלשון חז"ל[1].

זמני הברכהעריכה

שמועה טובהעריכה

יש לברך ברכה זו כאשר שומעים שמועה טובה המחייבת אמירת ברכת שהחיינו, וכאשר שמועה זו טובה לא רק למברך אלא אף לאחרים, כגון בשעת לידת בן זכר אשר טובה לאב ולאם מברכים שניהם ברכה זו,[2] וכן מי שיש לו שדה בשותפות עם אחר, ויורדים גשמים - מברך הטוב והמיטיב[3].

שתיית ייןעריכה

מקרה נוסף בו מברכים ברכה זו, הוא כשאדם שתה יין בסעודתו ומגישים לו יין משובח יותר, שלא היה קודם על השולחן, אך בזה נצרכים עוד פרטים רבים כגון דווקא אם אדם נוסף מצטרף לשתייה, במקרה זה על כל אחד מהמסובים לברך הטוב והמיטיב.

הברכה בימינועריכה

בימינו הדעות חלוקות. יש הטוענים כי כללי הברכה אינם ברורים דיים, ובחלק מפרטי תנאי הברכה בשתיית יין אף נפלו מחלוקות באחרונים. יש החוששים בכלל העיקרי הדורש לברך רק על "יין משובח יותר" ויש שחששו לדעות שברכת הגפן שבירך על היין הראשון פטרה את כל היינות שבבית, ובאופן כזה אין מברכין הטוב והמיטיב.[4]

לעומתם, פוסקים רבים טוענים כי החששות בברכות גורמים למיעוט ברכות בימינו וודאי שלא לזה התכוונו חכמים. לכן מורים שאין לחשוש ובכל מצב של שמחה או של יין חדש שברור שאינו פחות טוב מהיין הקודם (בטעם, באחוז האלכוהול, במחיר, במראה וכו') יש לברך את הברכה.[5]

אזכורים נוספיםעריכה

בתלמוד מבואר שאחד האמוראים הקשה מדוע אין מברכים ברכת הטוב והמיטיב בזמן התחדשות הלבנה למסקנת התלמוד הטעם שכך הוא דרך הלבנה שמתחסרת ומתחדשת כל חודש:

"אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא וליבריך הטוב והמטיב אמר ליה אטו כי חסר מי מברכינן דיין האמת דלבריך הטוב והמטיב וליברכינהו לתרוייהו כיון דהיינו אורחיה לא מברכינן"

עוד אמרו בתלמוד שלעתיד לבוא אף על בשורות רעות שכיום יש לברך עליהם 'ברוך דיין יברכו 'הטוב והמיטיב':

" אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב"

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ בבלי ברכות מח, ב.
  2. ^ שולחן ערוך, חלק אורח חיים, סימן רכג סעיף א
  3. ^ שולחן ערוך אורח חיים, סימן רכא סעיף ב.
  4. ^ עיין בספר כף החיים סימן רכג יא, ובשו"ת מנחת יצחק חלק ט סימן יד
  5. ^ ועיין בספר פניני הלכה ברכות לרב אליעזר מלמד, יז

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.