גושן (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • ארץ גושן – חבל ארץ במצרים העתיקה, הנזכרת במקרא כמקום מושבם של בני ישראל מירידתם למצרים בימי יעקב ועד יציאת מצרים
  • ארץ גושן - אחד מהארצות שכבשו יהושע בן נון ובני ישראל בעת כיבוש הארץ
  • מחוז גושן – מחוז במדינת ויומינג שבארצות הברית

אישים: