הגנת אלכין

פתיחת שחמט

הגנת אלכין שייכת לסוג הפתיחות בשחמט ברגלי של המלך, בהן השחור אינו מגיב בצורה ישירה, אלא בדרך עקיפה. בסוג פתיחות זה (משחק חצי פתוח) כלולות גם הגנת קארו-קאן, ההגנה הסיציליאנית וההגנה הצרפתית.

הגנת אלכין
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 פרש שחור
5
4 רגלי לבן
3
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
מהלכים 1. ה4 פ-ו6
ECO B02–B05
תיעוד ראשון אלכסנדר אלכין, בודפשט 1921
מקור השם אלכסנדר אלכין
פתיחת אב משחק חצי פתוח

הגנה זו נקראת על שם אלוף העולם אלכסנדר אלכין משום שבתחרות בינלאומית בבודפשט בשנת 1921 הוא השתמש בה בהצלחה. אולם פתיחה זו הייתה בשימוש כבר בסוף שנות ה-80 של המאה ה-19, ורק קרוב לשנת 1920 היא שוכללה על ידי התאורטיקן אהרון נימצוביץ' ובאה לידי ביטוי, כאמור, בתחרות של אלכין בה הוא הצליח לשלב בין הטקטיקה של הגנה זו עם רעיונותיו האסטרטגיים של נימצוביץ'.
נימצוביץ יצא נגד הסגנון המסורתי שהעניק חשיבות ראשונה במעלה להסעת הרגלים. הוא טען כי מבחינה טקטית צריך להעדיף את הצבת הרצים במרכז הלוח, משום ששליטתם בערוגות גדולה יותר מזו של הרגלים.

בפתיחה זו, השחור גורר את הלבן לפתח את חייליו על חשבון טמפו (זמן מסעים) שאותו השחור מנצל לפיתוח רציו. בהמשך הוא יחליף במרכז על ד6 ויתקיף את הרגלים הנותרים שם.

הגנת אלכין מקוטלגת בשיטת אנציקלופדיית פתיחות שחמט בין B02-B05.[1]

 • 1. ה4 פו6

שחור תוקף את הרגלי הלבן. (אמנם הלבן יכול להגן על ידי פג3 ואז ישחק השחור ה5 אלא שאז תתקבל הפתיחה המוכרת בשם הפתיחה הווינאית כאן הלבן אינו מנסה להגן על הרגלי, אלא לתקוף בעזרתו את הפרש):

 • 2. ה5 פד5
 • 3. ג4 פב6
 • 4. ד4 ד6

מטרת השחור במסע האחרון היא ניפוץ השליטה של הרגלים הלבנים במרכז. הלבן ינסה לחזק את הרגלי ה5, ולשם כך נתונות בידיו שתי אפשרויות: תמיכה על ידי הרגלים ותמיכה על ידי רצים.

א. תמיכה על ידי הרגלים:

 • 5. ו4 ד6:ה5
 • 6. ו:ה5 פג6
 • 7. רה3 רו5
 • 8. פג3 ה6
 • 9. פו3 פב4
 • 10. צג1 ג5

השחור מעוניין לפתוח את טור ג כדי לתקוף על ידי הצריח באגף המלכה ולהחליש את הרגלי ה5.

ב. תמיכה על ידי רצים:

 • 5. פו3 רז4
 • 6. רה2 ג6

והשחור ימשיך בהחלפת רצים: ר:פ, ר:ר ואחר כך יכה פ:ג4.
אמנם הרגלי השחור ג6 חוסם את הפרש, אך אסור לשחור להוציא במסע הששי את הפרש לערוגה ג6 משום שהקרב עלול להסתיים לא טוב מבחינתו: 6. --- פג6 7. ה6 ו7:ה6 8. פז5 ר:ר 9. מה:ר פ:ד4 10.מה-ה4 ה5 11. פ:ח7 ובהמשך מאיים מה-ז6+.
ללבן מוצעת גם דרך שונה במסע הששי:

 • 6. ה:ד6 ה:ד6
 • 7. רה2 רה7
 • 8. פג3 0-0
 • 9. ב3 צה8
 • 10. 0-0 רו6
 • 11. רה3 פג6
 • 12. צג1 ד5

השחור מתקיף במרכז והלבן נאלץ להתגונן. במסעו האחרון, השחור שואף להחליף על ד5, כך שיישאר לבן מנותק ובודד על ד4, או שלבן יתקדם ג5 ויפצל את הרגלים באגף המלכה. כך או כך השחור מרוויח מהתקפתו במרכז.

קישורים חיצוניים

עריכה


הערות שוליים

עריכה
 1. ^


  B02 Alekhine Defence1.e4 Nf6
  B02 Alekhine: Krejcik Variation1.e4 Nf6 2.Bc4
  B02 Alekhine: Maroczy Variation1.e4 Nf6 2.d3
  B02 Alekhine: Scandinavian Variation1.e4 Nf6 2.Nc3
  B02 Alekhine: Scandinavian Variation, 2.Nc3 d51.e4 Nf6 2.Nc3 d5
  B02 Alekhine: Scandinavian, 3.e51.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5
  B02 Alekhine: Scandinavian, 3.e5 Ne41.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5 Ne4
  B02 Alekhine: Scandinavian, 3.e5 Nfd71.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5 Nfd7
  B02 Alekhine: Spielmann Gambit1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5 Nfd7 4.e6
  B02 Alekhine: Scandinavian, Exchange1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5
  B02 Alekhine: Scandinavian, Geschev Gambit1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 c6
  B02 Alekhine: Scandinavian, Exchange1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5
  B02 Alekhine: Scandinavian, Exchange, 4.Nf31.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5 4.Nf3
  B02 Alekhine: Scandinavian, Exchange, 4.Nxd51.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5 4.Nxd5
  B02 Alekhine: Scandinavian, Exchange, 4.Nxd51.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5 4.Nxd5 Qxd5
  B02 Alekhine: Scandinavian, Exchange, 4.Bc41.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5 4.Bc4
  B02 Alekhine: Scandinavian, Exchange, 4.Bc4 e61.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5 4.Bc4 e6
  B02 Alekhine: Scandinavian, Exchange, 4.Bc4 Nb61.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5 4.Bc4 Nb6
  B02 Alekhine: 2.e51.e4 Nf6 2.e5
  B02 Alekhine: Mokele Mbembe (Becker) Variation1.e4 Nf6 2.e5 Ne4
  B02 Alekhine: Brooklyn Defence (Retreat Variation)1.e4 Nf6 2.e5 Ng8
  B02 Alekhine: 2.e5 Nd51.e4 Nf6 2.e5 Nd5
  B02 Alekhine: Welling Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.b3
  B02 Alekhine: 3.Bc41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.Bc4
  B02 Alekhine: Kmoch Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.Bc4 Nb6 4.Bb3 c5 5.d3
  B02 Alekhine: Sהmisch Attack1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.Nc3
  B02 Alekhine: Sהmisch Attack, 3...Nxc31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.Nc3 Nxc3
  B02 Alekhine: Sהmisch Attack, 3...Nxc3 4.dxc31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.Nc3 Nxc3 4.dxc3
  B02 Alekhine: Chase Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4
  B02 Alekhine: Chase Variation, 3.c4 Nb61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4 Nb6
  B02 Alekhine: Chase, Steiner Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4 Nb6 4.b3
  B02 Alekhine: Two Pawns (Lasker) Attack1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4 Nb6 4.c5
  B02 Alekhine: Two Pawns Attack, 5.Nc31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4 Nb6 4.c5 Nd5 5.Nc3
  B02 Alekhine: Two Pawns Attack, 5.Bc41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4 Nb6 4.c5 Nd5 5.Bc4
  B02 Alekhine: Two Pawns Attack, Mikenas Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4 Nb6 4.c5 Nd5 5.Bc4 e6 6.Nc3 d6
  B03 Alekhine: 3.d41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4
  B03 Alekhine: O'Sullivan Gambit1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 b5
  B03 Alekhine: 3.d4 d61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6
  B03 Alekhine: 3.d4 d6 4.exd61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.exd6
  B03 Alekhine: Balogh Variation, 1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Bc41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Bc4
  B03 Alekhine: 4.c41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4
  B03 Alekhine: 4.c4 Nb61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6
  B03 Alekhine: 4.c4 Nb6 5.Nf31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.Nf3
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, Planinc Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 g5
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, Trifunovic Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 Bf5
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, Fianchetto Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 g6
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, 5...dxe51.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, 5...dxe5 6.fxe51.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, 6...c51.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 c5
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, 6...Bf51.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 Bf5
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, Fahrni Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 Bf5 7.Nc3 e6 8.Nf3 Bb4 9.Bd3
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, Korchnoi Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 Bf5 7.Nc3 e6 8.Nf3 Be7 9.Be2 O-O 10.O-O f6
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, 6...Nc61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 Nc6
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, Ilyin-Zhenevsky Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 Nc6 7.Nf3 Bg4 8.e6 fxe6 9.c5
  B03 Alekhine: Four Pawns Attack, 7.Be31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 Nc6 7.Be3
  B03 Alekhine: Exchange Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.exd6
  B03 Alekhine: Exchange, 5...exd61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.exd6 exd6
  B03 Alekhine: Exchange, 5...exd6 6.Nc31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.exd6 exd6 6.Nc3
  B03 Alekhine: Exchange, 5...exd6 6.Nc3 Be71.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.exd6 exd6 6.Nc3 Be7
  B03 Alekhine: Exchange, 5...cxd61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.exd6 cxd6
  B03 Alekhine: Exchange, 5...cxd6 6.Nc31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.exd6 cxd6 6.Nc3
  B03 Alekhine: Exchange, 5...cxd6 6.Nc3 g6 7.Be31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.exd6 cxd6 6.Nc3 g6 7.Be3
  B04 Alekhine: Modern Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3
  B04 Alekhine: Modern, 4...Nc61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Nc6
  B04 Alekhine: Modern, 4...c61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 c6
  B04 Alekhine: Modern, 4...c6 5.c41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 c6 5.c4
  B04 Alekhine: Modern, Schmid Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Nb6
  B04 Alekhine: Modern, Larsen Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 dxe5
  B04 Alekhine: Modern, Larsen, 5.Nxe5 g61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 dxe5 5.Nxe5 g6
  B04 Alekhine: Modern, Larsen, 5.Nxe5 g6 6.Bc41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 dxe5 5.Nxe5 g6 6.Bc4
  B04 Alekhine: Modern, Larsen, 5.Nxe5 g6 6.Bc4 c6 7.O-O1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 dxe5 5.Nxe5 g6 6.Bc4 c6 7.O-O
  B04 Alekhine: Modern, Fianchetto Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 g6
  B04 Alekhine: Modern, Fianchetto, 5.Bc41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 g6 5.Bc4
  B04 Alekhine: Modern, Fianchetto, 5.Bc4 Nb61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 g6 5.Bc4 Nb6
  B04 Alekhine: Modern, Fianchetto, 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 Bg71.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 g6 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 Bg7
  B04 Alekhine: Modern, Fianchetto, Keres Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 g6 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 Bg7 7.a4
  B04 Alekhine: Modern, Fianchetto, 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 Bg7 7.Ng51.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 g6 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 Bg7 7.Ng5
  B05 Alekhine: Modern, 4...Bg41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4
  B05 Alekhine: Modern, Panov Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.h3
  B05 Alekhine: Modern, Alekhine Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.c4
  B05 Alekhine: Modern, Alekhine Variation, 5.c4 Nb61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.c4 Nb6
  B05 Alekhine: Modern, Alekhine Variation, 6.exd61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.c4 Nb6 6.exd6
  B05 Alekhine: Modern, Alekhine Variation, 6.exd6 cxd61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.c4 Nb6 6.exd6 cxd6
  B05 Alekhine: Modern, Alekhine Variation, 6.exd6 exd61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.c4 Nb6 6.exd6 exd6
  B05 Alekhine: Modern, 5.Be21.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2
  B05 Alekhine: Modern, 5.Be2 Nc61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 Nc6
  B05 Alekhine: Modern, Flohr Variation1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 c6
  B05 Alekhine: Modern, Flohr Variation, 6.c41.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 c6 6.c4
  B05 Alekhine: Modern, Flohr Variation, 6.O-O1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 c6 6.O-O
  B05 Alekhine: Modern, 5.Be2 e61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6
  B05 Alekhine: Modern, 5.Be2 e6 6.O-O1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O
  B05 Alekhine: Modern, Main Line1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.h31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.h3
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.h3 Bh51.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.h3 Bh5
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.h3 Bh5 9.Nc31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.h3 Bh5 9.Nc3
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.h3 Bh5 9.Nc3 O-O1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.h3 Bh5 9.Nc3 O-O
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.h3 Bh5 9.Nc3 O-O 10.Be31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.h3 Bh5 9.Nc3 O-O 10.Be3
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.h3 Bh5 9.Nc3 O-O 10.Be3 d51.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.h3 Bh5 9.Nc3 O-O 10.Be3 d5
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.exd61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.exd6
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.Nc31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.Nc3
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.Nc3 O-O 9.Be31.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.Nc3 O-O 9.Be3
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.Nc3 O-O 9.Be3 Nc61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.Nc3 O-O 9.Be3 Nc6
  B05 Alekhine: Modern, Main Line, 8.Nc3 O-O 9.Be3 Nc6 10.exd6 cxd61.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.O-O Be7 7.c4 Nb6 8.Nc3 O-O 9.Be3 Nc6 10.exd6 cxd6