הוועד המרכזי של פת"ח

ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

הוועד המרכזי של הפת"חערבית: اللجنة المركزية لحركة فتح; תעתיק מדויק: אללג'נה אלמרכזיה לחרכת פתח) הוא הגוף העליון בפת"ח האמון על קבלת ההחלטות במבנה התנועה. על פי אמנת פת"ח, כולל הגוף 21 חברים קבועים, אשר נבחרים על ידי צירי התנועה באופן ישיר במהלך ועידת התנועה.

בדצמבר 2016 זכה במקום הראשון בבחירות לוועד המרכזי מרואן ברגותי, הכלוא בכלא הדרים[1].

בחירת החברים

עריכה

18 מחברי הוועד נבחרים על ידי צירי פת"ח במהלך ועידת פת"ח בהליך הצבעה חשאי. שלושה חברים נוספים נבחרים על ידי חברי הוועד שכבר נבחרו לתפקיד בהסכמה של שני שלישים מחברי הוועד. סעיף 65 באמנת פת"ח קובע כי על מועמד לוועד המרכזי להיות חבר בתנועה במשך 15 שנים ברציפות לכל הפחות. כמו כן, חייב המועמד להיות לפחות בדרגה של מזכיר התנועה בסניף פת"ח מחוזי או בדרגה מקבילה במנגנוני הביטחון הפלסטיניים. על מנת להיבחר, על המועמד לקבל לפחות 40% מקולות הבוחרים בוועידת פת"ח. במידה שאחד מחברי הוועד מת, פוטר, התפטר, או אינו יכול למלא את תפקידו מסיבות רפואיות, יבחרו חברי הוועד מחליף מהמועצה המהפכנית ברוב של שני שלישים מהחברים.

אופן ההתכנסות

עריכה

בסעיף 66 באמנת פת"ח נקבע כי על הוועד המרכזי להתכנס לפחות אחד לחודש על מנת להציג את אופן הפעולה של התנועה בנוגע לכל אחד מהעניינים הרלוונטיים. בתקופה שבין הפגישות, על כל אחד מחברי הוועד לפעול בתחומו. כמו כן, ניתן לכנס פגישות חירום של הוועד. בכל התכנסות של הוועד צריכים לנכוח לפחות שני שלישים מחבריו.

סמכויות הוועד

עריכה

הוועד נושא באחריות הכוללת לכל פעולות תנועת פת"ח. סעיף 71 לאמנת פת"ח מפרט 11 סמכויות שניתנות לחברי הוועד, וביניהן:

  1. ביצוע החלטות ועידת פת"ח והמועצה המהפכנית של התנועה, ביניהן ביצוע התוכניות המדיניות, הארגוניות, הצבאיות והכלכליות שהוחלטו במסגרת הגופים.
  2. מעקב אחר מחלוקות הנוגעות להפרות משמעת, יישום הוראות החוק ונקיטת הצעדים הדרושים בהתאם.
  3. הובלת הפעולה היומית והנחיית מדיניות התנועה הפנימית והחיצונית בפן המדיני, הצבאי והכלכלי.
  4. הובלת התנועה בתחומים הפלסטיניים, הערבים והבינלאומיים, העממיים והרשמיים.
  5. הבטחת לכידות בתוך התנועה ואת יישום החוק במסגרתה.
  6. הוצאת הזמנה לכינוס ועידת התנועה הכללית, הכנת לוח הזמנים והגשת דו"חות מפורטים עבורו בנוגע לפעילויות הוועד.
  7. פיקוח על פרסום כרוזים, הודעות ומחקרים שיוצאים בשם התנועה.
  8. גיבוש בית המשפט הביטחוני של התנועה, הגשת כתבי האישום הפנימיים ואשרורם של פסקי הדין. במקרה של גזר דין מוות נדרש אשרור של לפחות שני שלישים מחברי הוועד.
  9. מינוי חברי תנועת פת"ח במועצה הלאומית הפלסטינית.

נושאי תפקידים וחברים בוועד המרכזי

עריכה

יו"ר פת"ח והרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, מכהן גם כיו"ר הוועד ומנהל את ישיבותיו. יושב ראש הוועד אינו נבחר לוועד בהליך רגיל, אלא מקבל את תפקידו לאחר שנבחר לתפקיד יו"ר התנועה.

הוועד הנבחר בוועידת פת"ח השישית (2008)

עריכה

בוועידת פת"ח השישית שנערכה באוגוסט 2008 נבחרו בבחירות ישירות 18 חברי הוועד. אלו שמותיהם לפי מספר הקולות שקיבלו (מהרב ביותר למועט ביותר): מוחמד רניים, מחמוד אלעאלול, מרוואן ברגותי, נאסר אל-קדווה, סלים א-זענון, ג'יבריל רג'וב, תאופיק טיראווי, סאיב עריקאת, מוחמד דחלאן, מוחמד אל-מדני, ג'מאל מוחייסן, חסיין א-שייח', עזאם אל-אחמד, סולטאן אבו אל-עינין, נביל שעת', עבאס זכי ומוחמד אשתייה. כמו כן מונו לוועדה מאוחר יותר סחר בסיסו, זכריא אל-ארא ונביל אבו רודיינה. בישיבתו הראשונה של הוועד שנבחר בוועידת הפת"ח השישית, שנערכה בחודש ספטמבר 2009, הוחלט על מינוי חלק מחברי הוועד לתפקידים פנימיים בתוכו[2]. ואלו נושאי התפקידים:

עד סוף שנת 2010, כיהן מוחמד דחלאן כאחראי התקשורת של הוועד, אולם הוא פוטר מתפקידו עם השעייתו מהוועד, ובמקומו מונה לתפקיד נביל אבו רודיינה[3].

הוועד הנבחר בוועידת פת"ח השביעית (2016, נוכחי)

עריכה

בדצמבר 2016 נערכה ברמאללה ועידת פת"ח השביעית. קונגרס כללי של 1,400 חברים בחר את חברי הוועד המרכזי וחברי המועצה המהפכנית של פת"ח. 12 מחברי הוועד המרכזי נבחרו מחדש, ושישה חדשים הצטרפו אליו. בין הפורשים היו: נביל שעת', נביל אבו רודיינה (ער'), זכריא אל-ארא (אנ') וטייב עבד אל-רחים.

חברי הוועד הנבחר הנוכחי הם: מחמוד עבאס (יו"ר); מחמוד אלעאלול (סגן יו"ר); ג'יבריל רג'וב (מזכ"ל); סברי סיידם (סגן מזכ"ל); עזאם אל-אחמד; מרואן ברגותי; רוחי פתוח; אחמד הילס[4]; חאג' איסמעיל ג'אבר (ער'); מוחמד אל מדני (ער'); ג'מאל מוחייסן (ער'); סמיר א-ריפאעי (ער'); נביל רודיינה[5]; דלאל סלאמה (אנ'); חוסיין א-שייח; מוחמד אשתייה; תאופיק טיראווי; כרים יונס; עבאס זכי.

הערות שוליים

עריכה