הלכה ברורה (ספר)

סדרת ספרים הלכתית

הלכה ברורה הוא ספר שחיבר הרב דוד יוסף. הספר דומה במהותו לספר ילקוט יוסף. תכניו של הספר נערכו על ידי המחבר יחד עם צוות אברכים שבראשו הוא עומד. הספר מיועד לספרדים ואשכנזים כאחד. על כל סעיף בשולחן ערוך, מובאות ההלכות הקשורות לסעיף, ובנוסף לכך מובאים טעמי ההלכה ומקורות ההלכה.

היסטורית הספרעריכה

עד כה (תש"ף) יצאו 19 כרכים המבארים את הלכות השכמת הבוקר ותפילת שחרית וכל הקשור בתפילה (תפילין, ק"ש וכו'). הכרכים הראשונים (עד הכרך השביעי) הגיעו בסימני השולחן ערוך לסימן קכ"ז ודברו על ענייני תפילה וברכות. כרך ח' הוא הכרך הראשון שמתעסק בהלכות ברכות, בשנת תשע"ב יצא לאור הכרך הי"ג שהתחיל לעסוק בהלכות שבת. בשנת תשע"ד יצאו שני כרכים חדשים העוסקים בדיני "אמירה לנוכרי בשבת", וכן בדין "הנאה ממלאכת נכרי בשבת" (בשולחן ערוך סימנים: רנ"ב, רע"ו, ש"ז, שכ"ה ועוד). בשנת תשע"ה יצא כרך נוסף על סימן שי"ח (הלכות שבת - אפיה ובישול). הכרכים הוקדשו לעילוי נשמת אביו הרב עובדיה יוסף. בשנת תשע"ז יצא כרך ארבעה עשר (הלכות שבת ח"ב, סימנים רנג-רנט). בשנת תשע"ח כרך חלק ט"ו (הלכות שבת ח"ג, סימנים רס-רסו). בשנת תשע"ט יצא כרך ט"ז (הלכות שבת ח"ד, סימנים רסז' - רעד').

ספר נוסף שניתן להכליל בסדרת הספרים הינו "כי בא השמש", אשר עוסק בענייני בין השמשות ותוספת שבת. יצא לאור בשנת תשע"ז, לקראת יום השנה השלישי לפטירת אביו.

מבנה הספרעריכה

הספר נכתב על בסיס שיעור שנותן הרב דוד יוסף כל יום שבת.

הספר כולל שלושה חלקים, בדומה לספר משנה ברורה:

  • הלכה ברורה - ההלכות הקשורות לאותו סעיף לפי השולחן ערוך.
  • בירור הלכה - ובו בירורי הלכה ומשא ומתן הלכה והערות והארות בעניינים הצריכים עיון ובירור.
  • שער הציון - ובו ציוני מקורות בהלכה מדברי רבותינו חכמי התלמוד ועד רבותינו הפוסקים ראשונים ואחרונים.

ובנוסף הספר מכיל נספח בשם "שו"ת אוצרות יוסף" ובו שאלות ותשובות בהלכה בעניינים אקטואליים.

כמו כן, יצאו לאור 2 חלקים של קיצור שולחן ערוך הלכה ברורה (סימנים: א-קכ"ז, קכ"ח-רל"ט).

  ערך זה הוא קצרמר בנושא הלכה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.